Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorÅmot, Ingvild
dc.contributor.authorUlla, Simen
dc.date.accessioned2018-01-05T12:16:29Z
dc.date.available2018-01-05T12:16:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2476024
dc.description.abstractBakgrunnen for denne masteroppgaven er at barnehager skal ha både en inkluderende og helsefremmende funksjon. Barnehagen kan bidra til at barn får ta del i et fellesskap, og stimulere både fysisk og psykisk helse. Hensikten er å finne ut hvordan fagarbeidere i barnehagen jobber for å nå målet om en inkluderende og helsefremmende institusjon. Denne forskningsundersøkelsen tar for seg hvordan fagarbeidere i barnehage jobber for å skape en inkluderende og helsefremmende institusjon. Både deres arbeidsmetoder og erfaringer i barnehagen, samt fokuset på barn med spesielle behov, står sentralt i oppgaven. I undersøkelsen er det brukt kvalitative dybdeintervjuer, der fire fagarbeidere fra fire ulike barnehager som har deltatt. Deres beskrivelser av erfaringer og arbeidsmetoder knyttet til inkludering og helsefremming kommer til uttrykk i oppgaven. I analysen av datamaterialet har jeg brukt constructing grounded theory som inspirasjon. Viktige funn i denne forskningsundersøkelsen er at fagarbeiderne legger til rette for både lek og strukturerte aktiviteter, som for eksempel tur og samlingsstund. Barnehagen er en god arena hvor barn lærer sosial kompetanse, og personalet involverer seg i barnas lek for å inkludere. Støtte til barn med spesielle behov er av stor betydning, og derfor er veiledning fra spesialpedagog viktig for fagarbeiderne. Fagarbeiderne får også styrket kompetanse gjennom assistentmøter og avdelingsmøter. Barn med spesielle behov får vist frem sine ressurser i smågrupper, men organiseringen av disse gruppene er også med på å gjøre barna mindre synlig for fellesskapet. Leken oppfattes som den viktigste dimensjon innenfor dette temaet, og fagarbeiderne jobber derfor mye med å organisere, være deltakende og hjelpe de barna som havner utenfor i leken til å bli inkludert i den.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleFagarbeideres arbeid med inkludering og helsefremming i barnehagennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel