Show simple item record

dc.contributor.advisorHuagan, Jan Arvid
dc.contributor.authorHuse, Karina
dc.date.accessioned2018-01-04T10:08:16Z
dc.date.available2018-01-04T10:08:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475542
dc.description.abstractIntervensjonsprogrammet Circle of Security (COS) er ment å fremme tilknytningen mellom foreldre og barn gjennom å gi foreldre veiledning (Powell, Cooper, Hoffman, Marvin & Jahr, 2015). Til tross for at programmet har stor utbredelse i Norge, er det forsket lite på COS i Norge (Drugli, 2012a, 2012b; Eng & Ulvund, 2012, 2013). Hensikten med denne studien er å bidra med kunnskap om COS, gjennom å utforske foreldre som har deltatt i COS-veiledning sin utvikling, slik de selv beskriver å ha erfart fenomenet. Studiens problemstilling er: «Hvilken utvikling kommer til uttrykk i tre foreldres uttalte erfaring med COS-veiledning?» For å besvare problemstillingen ble en kvalitativ tilnærming til feltet ansett som hensiktsmessig. Datamaterialet ble hentet inn ved hjelp av halvstrukturert intervju. Utvalget bestod av tre foreldre som hadde deltatt i COS-veiledning. Dataanalysen er inspirert av en tematisk analyse, og som et resultat av den oppstod tre hovedkategorier: selvutsikt, selvinnsikt og atferd. Innenfor hver hovedkategori ble det funnet to eller tre underkategorier. Resultatene er diskutert i lys av teori om mentalisering, selvregulering, emosjonsregulering, og veiledning. Gjennom foreldrenes uttalte erfaringer med COS-veiledning, kommer en utvikling av deres forståelse av egne, samt deres barns mentale tilstander, til uttrykk. Deres endrede forståelse av mentale tilstander er knyttet til deres økte evne til mentalisering, på bakgrunn av utvikling av selvutsikt og selvinnsikt. Økt kunnskap synes å utvide deltakernes refleksjonsrepertoar, som i neste omgang øker deres handlingsrepertoar, og gjør dem i stand til å agere basert på deres nye bevissthet. Dette har økt deres evne til selvregulering og regulering av sitt/sine barns emosjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleForståelsesspiralen - En kvalitativ studie av utviklingen som kommer til trykk i tre foreldres uttalte erfaringer med COS-veiledningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record