Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHåstein, Tore
dc.contributor.authorAmlund, Heidi
dc.contributor.authorAursand, Marit
dc.contributor.authorBernhoft, Aksel
dc.contributor.authorHemre, Gro Ingunn
dc.contributor.authorJenssen, Bjørn Munro
dc.contributor.authorMøretrø, Trond
dc.contributor.authorNesse, Live Lingaas
dc.contributor.authorSvihus, Birger
dc.contributor.authorTorrissen, Ole
dc.date.accessioned2018-01-03T13:28:20Z
dc.date.available2018-01-03T13:28:20Z
dc.date.created2017-12-30T20:37:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2474385
dc.description.abstractVurderingen er utarbeidet etter forespørsel fra Mattilsynet i brev av 28. mars 2007 der Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ble bedt om å foreta en vurdering av smitterisiko knyttet til bruk av ubehandlet fisk som fôr til oppdrettsfisk og ved oppfôring av villfanget fisk. Bestillingen fra Mattilsynet ble diskutert på møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) 15. mars 2007 der det ble enighet om at bestillingen skulle omfatte: 1. En vurdering av smitterisiko ved bruk av villfanget fisk (fortrinnsvis sild og lodde)som fôr til villfanget torsk i fangstbasert oppdrett2. En vurdering av om frysing kan redusere risiko for smitte av de aktuellesykdomsfremkallende agensI forbindelse med diskusjon av mandatet på første møtet i ad hoc gruppen nedsatt for å forberede saken, ble det enighet om at vurderingen også skulle omfatte en beskrivelse av fangstbasert akvakultur, bruk av pelagiske fiskearter (fortrinnsvis sild og lodde) og disse artenes egnethet som fôr til torsk i fangstbasert akvakultur, for å gi et mer helhetlig bilde av problemstillingene. Vurderingen ble levert Mattilsynet 3. juli 2007. I et brev av 12. oktober 2007 fra Mattilsynet, ble det presisert at Mattilsynet ønsket en nærmere klargjøring av smitterisiko når det gjelder fôring med fersk ufrossen sild og lodde til fisk, eventuelt med tilråding av frysing for å drepe uønskede parasitter i fôret. Svar på spørsmålet er innarbeidet i denne reviderte vurderingen datert 20. desember 2007. En rekke smittsomme agens vil ha betydning for fiskehelse og fiskevelferd. Lodde er blant hovedingrediensene i fôr til torsk (”loddetorsk”) i fangstbasert akvakultur. Ved søk i litteraturen og ved kontakt med ulike fagpersoner, har en ikke vært i stand til å finne referanser til sykdommer hos lodde. Imidlertid har fersk, ubehandlet, så vel som frossen lodde vært benyttet som fôr til laks i oppdrett i flere år. Det foreligger ingen erfaringer fra slik fôring som knytter bruk av lodde som fôr til utvikling av infeksjon hos oppdrettsfisk. På Vitenskapskomiteen for mattrygghet2grunn av få data omkring forekomst av flere av disse sykdommene hos lodde og fiskepopulasjon generelt, måtte risikovurderingen bli kvalitativ. Faggruppen vil vurdere smitterisikoen som liten ved bruk av lodde som fôrkilde. Smitterisiko ved bruk av villfanget sild som fôr til torsk i fangstbasert akvakultur er i vesentlig grad knyttet til forekomsten av Viral Hemorrhagisk Septikemi Virus(VHSV) og Anisakis spp i ville sildepopulasjoner. Ved frysing (- 20 oC) av fersk sild som fôr til torsk, vil man eliminere overføring av en rekke parasitter (f. eks Anisakis sp), mens effekten av frysing på andre agens enn parasitter er variabel. Selv om risikoen for smitteoverføring ved bruk av fersk ufrossen sild som fôr i fangstbasert akvakultur ansees som liten men ikke kan utelukkes, vil frysing av fôret redusere risikoen. Risikoen for spredning av sykdom fra fangstbasert akvakultur til andre oppdrettsanlegg anses å være minimal, men kan ikke utelukkes. Så langt foreligger det ingen empiriske eller vitenskapelige data som viser en slik smittespredning. Hvis f. eks marint VHS-virus påvises eller er årsak til sykdom i fangstbasert akvakultur, og intensiv akvakultur av torsk er samlokalisert med denne, vil faren for smitteoverføring være stor. Risikoen vil avhenge av avstanden mellom anleggene. Det er nødvendig med ny og oppdatert kunnskap når det gjelder fôring av torsk i fangstbasert akvakultur med hensyn til overlevelse av sykdomsfremkallende agens i fôr basert på lodde/sild. Det er imidlertid også essensielt å opparbeide seg mer kunnskap om overlevelsesevnen ved kjøling, frysing og ensilering av eksisterende og nye bakterier, virus, sopp og parasitter som måtte bli beskrevet i tilslutning til sykdomsproblemer i fangstbasert akvakultur. Ved siden av det estetiske aspektet knyttet til forekomst av synlige kveis i fisk eller ditto produkter, er især Anisakis sp av betydning for mattryggheten. Dette fordi tilfeldig, utilsiktet inntak av levende larver, for eksempel under et måltid av fersk og kun lett prosessert fisk (sushi, sashimi, mm.), kan medføre alvorlig sykdom hos konsumenten. For å unngå å få i seg levende larver bør derfor denne type råvare til humant konsum dypfryses ved -20 oC i minst 24 timer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)nb_NO
dc.relation.ispartofVKM Report
dc.relation.ispartofseriesVKM Report;
dc.relation.urihttps://vkm.no/download/18.645b840415d03a2fe8f1226a/1501163053615/Vurdering%20av%20smitterisiko%20ved%20f%C3%B4ring%20av%20oppdrettsfisk%20med%20ubehandlet%20villfanget%20fisk.pdf
dc.titleVurdering av smitterisiko ved fôring av oppdrettsfisk med ubehandlet villfanget fisk. Uttalelse fra Faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i Vitenskapskomiteen for mattrygghetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO
dc.source.issue2007:67nb_NO
dc.identifier.cristin1533097
cristin.unitcode194,66,15,0
cristin.unitcode194,66,10,0
cristin.unitnameInstitutt for bioteknologi og matvitenskap
cristin.unitnameInstitutt for biologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel