Show simple item record

dc.contributor.advisorDavies, Catharina de Langenb_NO
dc.contributor.advisorCao, Maria Dungnb_NO
dc.contributor.advisorSelnæs, Kirsten Margretenb_NO
dc.contributor.authorHuynh, Bao-Mainb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:19:48Z
dc.date.available2014-12-19T13:19:48Z
dc.date.created2014-09-14nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier746687nb_NO
dc.identifierntnudaim:11692nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/247340
dc.description.abstractProstatakreft er en av hovedårsakene til kreftrelaterte dødsfall i verden. Fremskritt i kunnskap om denne sykdommen kan bidra til å forbedre utfallet av sykdommen hos pasienter. Biomarkører kan forbedre detekteringen kreften og bestemme stadiet kreften er kommet i. De kan også forbedre valget av behandlingen for spesifikke pasienter and predikere utfallet etter behandling. I dette studiet vil vi fokusere på metabolitter og histopatologisk farging som potesielle diagnostiske og prognostiske biomarkører for prostatakreft. Studiet inkluderte ett datasett ed 91 vevsprøver fra pasienter med prostatakreft som er hentet fra åpen prostatektomi. Alderen på pasientene varierte fra 46 til 72 år, med en midlere alder på 61. Alle pasienter hadde utviklet kreft fra prostata adenokarsinom og 41 av totale antall prøver ble testet postiv for maligne celler. Høyoppløselig magisk spinnende vinkel magnetisk resonans spektroskopi (high resolution magic angle spinning magnetic resonance spectroscopy) ble utført på vevsprøvene og et MR spektrum ble laget. Preprossesering ble gjennomført på spektrene fra spektroskopien for grunnlinjen og for forskyvede topper i spekteret. Spekteret som vi fikk etter preprossesering karakteriserer den metabolske profilen til prøvene i datasettet.Den metabolske profilen i det kjemiske spekteret ble analysert ut fra kliniske prognostiske parametere som prostata spesifikt antigen (PSA) og Gleason score via multivariat analyse. Den samme analysen ble gjennomført på resultater hentet fra histopatologiske farginger. Disse resultatene ble også brukt for å finne korrelasjoner mellom spesifikke metabolitter og mellom spesifikke proteiner og gener med tanke på kliniske prognostiske parametere. Funnene i dette studiet er høyere verdi av laktat ( p<0.001), choline ( p = 0.004) og glycerophosphocholine (GPC)( p = 0.001) i maligne prøver sammenlignet med ikke-maligne prøver, og lavere nivå av citrate ( p = 0.004) i de ikke-maligne prøvene. Funnene i dette studiet stemmer overens med tidligere studier som indikerer at metabolitter som laktat, GPC, choline og citrate kan brukes som diagnostiske biomarkører for prostatakreft. Det var ingen signifikante funn for metabolitter som kunne brukes som prognostiske biomarkører for prostatakreft.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for fysikknb_NO
dc.titleMetabolic and Histopathological characterization of Prostate cancernb_NO
dc.title.alternativeMetabolic and Histopathological characterization of Prostate cancernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for fysikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record