Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHåland, Erna
dc.contributor.authorOsmundsen, Tonje
dc.date.accessioned2017-12-20T09:06:46Z
dc.date.available2017-12-20T09:06:46Z
dc.date.created2015-08-05T08:37:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNordiske organisasjonsstudier. 2015, 17 (3), 63-85.nb_NO
dc.identifier.issn1501-8237
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2473183
dc.description.abstractSamhandlingsreformen har blitt innført med en intensjon om å bøte på problemet med for fragmenterte tjenester innenfor helsevesenet. Målsetningen er at primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten i større grad skal samhandle med hverandre og at pasienten skal oppleve et mer helhetlig forløp. Samhandling mellom de to tjenestenivåene kan imidlertid være utfordrende, fordi de representerer to ulike typer systemer med svært ulik kompetanse, kultur, oppgaver, finansiering og struktur. I denne artikkelen undersøker vi, basert på empirisk materiale fra tre ulike samhandlingstiltak, hvilke forhold som har betydning for etablering og vedlikehold av samhandling på tvers av organisatoriske grenser i helsevesenet. Vi bruker begrepet ‘meningsskaping’ for å undersøke hvordan aktører innenfor ulike samhandlingstiltak tolker og forstår sin situasjon og sine samhandlingsmuligheter. Hva er det som legger til rette for samhandling og hva er det som hindrer samhandling? Vi finner at organisering av struktur, kompetanseutvikling, likeverd, og forankring er sentrale forutsetninger for å få til samhandling. Avslutningsvis konkluderer vi med at ildsjeler er sentrale for etablering av samhandling, eksempelvis gjennom midlertidige prosjekter, men at for å kunne videreføre arbeidet som er igangsatt må det skapes strukturer for å få til vedlikehold av samhandling etter den entusiastiske etableringsfasen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherFagbokforlagetnb_NO
dc.titleEntusiastisk etablering og kontinuerlig vedlikehold: samhandling på tvers av grenser innenfor helsetjenestennb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionacceptedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber63-85nb_NO
dc.source.volume17nb_NO
dc.source.journalNordiske organisasjonsstudiernb_NO
dc.source.issue3nb_NO
dc.identifier.cristin1256424
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 220553nb_NO
dc.description.localcode© 2015 Fagbokforlaget. This is the authors’ accepted and refereed manuscript to the article.nb_NO
cristin.unitcode194,67,70,0
cristin.unitnameInstitutt for pedagogikk og livslang læring
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel