Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlsaker, Sissel
dc.contributor.authorHøgås, Mariell Pedersen
dc.date.accessioned2017-12-14T12:22:59Z
dc.date.available2017-12-14T12:22:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2471800
dc.description.abstractBakgrunn: Det finnes lite kunnskap om hvordan mennesker med utfordringer i forhold til sin psykiske helse lever hverdagen sin, når jobb og skole ikke er et alternativ, samt hva som oppleves meningsfullt for dem i deres hverdag. Studien er gjennomført ved egen enhet og avdeling treffsted - psykisk helse. Hensikt og problemstilling: Hensikten med studien er å skape et kunnskapsbidrag om hverdagslivet til mennesker med psykiske helseutfordringer, hva som oppleves meningsfullt for den enkelte og på hvilken måte de kommunale treffstedstilbudene er en del av deres hverdag. Problemstilling: Hvordan lever mennesker med psykiske helseutfordringer hverdagen sin og på hvilken måte kan lavterskeltilbud treffsted – psykisk helse benyttes, for å være meningsskapende for den enkelte? Metode: Studien har benyttet kvalitativ metode, og datainnsamlingen er inspirert av narrativ tilnærming med dybdeintervju av seks informanter. Det er gjennomført narrativ analyse av rådata. Resultat og konklusjon: Funnene peker på en tredeling når det gjelder mennesker med psykiske helseutfordringer sin hverdag, og deres individuelle meningsdannelse ved bruk av treffsted – psykisk helse: Gruppe A: Treffstedstilbudet sees på som sitt andre hjem, altså som en svært viktig og uunnværlig del av deres hverdagsaktivitet. Gruppe B: Treffstedstilbudet sees som den trygge basen. Den trygge tilknytningen de får ved treffstedet, er viktig for å kunne håndtere hverdagen ute i samfunnet. Gruppe C: Treffstedstilbudet sees som en lærings- og mestringsarena, hvor det er ønskelig at det stilles krav til dem, og hvor de får brukt sine ressurser. Nøkkelord: Psykisk helse, hverdag, hverdagsliv, recovery, meningsfull hverdag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectPsykisk helsenb_NO
dc.subjecthverdagnb_NO
dc.subjecthverdagslivnb_NO
dc.subjectrecoverynb_NO
dc.subjectmeningsfull hverdag.nb_NO
dc.titleHverdag og psykisk helse i et recoveryperspektivnb_NO
dc.title.alternative- erfaringer fra deltakelse i lavterskeltilbudet treffsted - psykisk helsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel