Show simple item record

dc.contributor.advisorØritsland, Trond Are
dc.contributor.authorHelland, Sverre
dc.date.accessioned2017-11-28T15:00:30Z
dc.date.available2017-11-28T15:00:30Z
dc.date.created2017-06-10
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:15421
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468295
dc.description.abstractBakgrunn Masteroppgaven blir utført i forbindelse med utviklingen av en delingsplattform for kunnskap - Hubin. Hubin er primært rettet mot studenter og unge profesjonelle, og har som intensjon å være en tjeneste som holder deg kontinuerlig oppdatert på dine fagområder. Ved oppstart av masteroppgaven består konseptet av et løst definert rammeverk for tjenesten som skal videreutvikles og konkretiseres. Mål Målet for prosjektet har vært todelt. 1. Identifisere bruksmønstre som vil skape mest mulig verdi for brukerne i relasjon til tjenestens mål om å fasilitere for kunnskapsoverføring mellom personer med gjensidig relevant kompetanse/kunnskap. 2. Utvikle et konsept som ved hjelp av funksjonalitet og brukergrensesnitt legger til rette for de tidligere identifiserte bruksmønstrene. Metode Gjennom prosjektet har det blitt gjennomført diverse designmetodikk for å belyse tematikken i oppgaven og videre utvikle et konsept basert på denne innsikten. Gjennom en innsiktsfase har det blitt anvendt metoder for å involvere potensielle brukere og andre personer med innsikt i den aktuelle problemstillingen. Dette inkluderer blant annet intervjuer med både organisasjoner og enkeltpersoner. Det er også gjort undersøkelser rundt eksisterende tjenester og markedet som omgir det aktuelle konseptet. Videre ble det gjort en analyse av de ervervede dataene og utarbeidet en designbrief som satt retningslinjer for resten av prosjektet. Med utgangspunkt i designbriefen ble det utformet personas, brukerscenarier og gjennomført en workshop, dette for å utforske mulig funksjonalitet til konseptet. Etter å ha bestemt funksjonalitet ut fra forslag som kom frem gjennom prosjektet og evaluering av andre eksisterende tjenester, ble det benyttet papirprototyper for å komme frem til et endelig konsept. Resultat Basert på funnene fra prosjektets innsiktsfase ble det identifisert foretrukne bruksmønstre både i forhold til hvordan brukerne danner nettverk og hvordan brukerne interagerer innad i disse nettverkene. Disse bruksmønstrene ble rangert hvorav to skilte seg ut som de viktigste; brukerne skal oppfordres til å (1) danne nettverk bestående av personer de allerede har en relasjon til og som de deler faglige interesser med, og (2) dele og vurdere eksisterende innhold på nettet som de selv finner verdifullt i form av kunnskap. Videre ble det utviklet et konsept med funksjonalitet og brukergrensesnitt som skulle legge til rette for bruksmønstrene beskrevet ovenfor. Konseptet er basert på en applikasjon for mobile enheter der brukerne samles i virtuelle hjerner hvor de deler og vurderer innhold fra andre nettsider.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Interaksjonsdesign
dc.titleUtforming av nettbasert delingsplattform for kunnskap
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record