Show simple item record

dc.contributor.advisorCollins, Dave
dc.contributor.advisorHaugen, Tore
dc.contributor.authorLarsen, Carl Fredrik K.
dc.date.accessioned2017-11-03T11:56:03Z
dc.date.available2017-11-03T11:56:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2463949
dc.description.abstractTema for oppgaven er utfordringer ved bruk grønne leieforhold i næringsbygg, nærmere bestemt kontorbygg, i Norge. Målet er å belyse noen av utfordringene som oppstår når eier og leietaker skal innføre miljøtiltak i leieforholdet. Oppgaven ønsker å avdekke mulige barrierer for bruk av grønne leiekontrakter, klausuler eller andre tiltak for å bedre miljøytelsen i forbindelse med bruk av kontorlokaler. Oppgaven har en kvalitativ tilnærming med dybdeintervju av personer som har kjennskap og erfaring med grønne leieforhold. Respondentene i undersøkelsen er konsentrert rundt byene Oslo og Trondheim, og representerer private selskaper med en varierende eiendomsportefølje. Det er gjennomført seks semi-strukturerte intervjuer som danner grunnlag for datainnsamlingen. I tillegg er det gjennomført et litteraturstudium. Teorien som er samlet inn knytter seg hovedsakelig opp mot grønne leiekontrakter, grønn sertifisering og grønne bygg. I oppgaven belyses utfordringer som kan oppstå ved bruk av grønne leieforhold. Grønne leieforhold har i teorien utspring fra ønske om å knytte grønne tiltak inn i leieforholdet mellom eier og leietaker. Avtalen skiller seg fra standard leieavtale ved at den inneholder tiltak for å bedre miljøytelse i bygget som eier og leietaker sammen blir enige om. En forutsetning for slike avtaler er et ønske om å benytte avtaleformen fra begge parter. Oppgaven viser at en stor utfordring er manglende interesse fra leietaker. Eiere tilbyr grønne avtaler til leietakere som etterspør tiltak, men i dag er det lite interesse for avtaleformen hos leietakere. Undersøkelsen viser at leietakere som er miljøsertifisert er mer interessert i miljøtiltak og grønne leieforhold, enn leietakere som ikke er sertifisert. Sertifiseringer er med på å skape bevisstgjøring rundt tema, og eiere opplever en større interesse for miljøtiltak hos bedrifter som er miljøsertifisert. Videre er det knyttet utfordringer til usikkerhet ved den teoretiske besparelsen ved felles oppgradering for å heve byggets miljøytelse. Et problem for eiere som ønsker å gjennomføre felles oppgradering er å garantere besparelsen investeringen vil føre med seg. Eiere som kan garantere en besparelse lik investeringskostnaden ved felles oppgradering har større suksess med å få leietaker med på slike oppgraderinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectEiendomsutvikling og -forvaltningnb_NO
dc.titleUtfordringer ved grønne leieforhold i kontorbygg - En kvalitativ undersøkelse av barrierer og drivere ved grønne leieforholdnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Arkitektur og bygningsteknologi: 531nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record