Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBruland, Amund
dc.contributor.advisorHagen, Njål
dc.contributor.advisorNorland, Thomas
dc.contributor.authorTorpe, Eirik
dc.date.accessioned2017-10-24T14:01:29Z
dc.date.available2017-10-24T14:01:29Z
dc.date.created2017-06-16
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17051
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461932
dc.description.abstractKvaliteten på komprimeringsarbeider har stor innvirkning på kvaliteten på vegen og dens levetid. Det er derfor i nyere tid vært et økt fokus på kvalitetssikring av komprimeringsarbeider gjennom kontinuerlig komprimeringskontroll. Kontinuerlig komprimeringskontroll er et samlebegrep for metoder hvor komprimeringsarbeidet kontrolleres og dokumenteres for hele arbeidet og hvor kontroll skjer samtidig som komprimeringsarbeidet utføres. Valsemonterte responsmålinger blir stadig vanligere som verktøy for kontinuerlig komprimeringskontroll og i denne oppgaven evalueres et verktøy for responsmålinger kalt Machine Drive Power (MDP) opp mot de krav som stilles til responsmålinger i Statens vegvesen Håndbok N200 Vegbygging. MDP vurderer komprimeringsgrad ved å kalkulere differansen mellom kraft som brukes på fremdrift og den reelle fremdriften valsen har. Avviket mellom de to gir rullemotstanden valsen opplever, som er en indikasjon på hvor godt komprimert massen er. For å evaluere MDP opp mot de krav som stilles i N200 er det gjennomført en litteraturstudie der internasjonal forskning om MDP og kravene som stilles i Håndbok N200 presenteres, samt å besøke anlegg som benytter valser som er utstyrt med responsmåleverktøyet MDP og vurdere metodene som brukes og analysere dataen verktøyet lagrer fra komprimeringsarbeidet. Det er gjennom litteraturstudien etablert at MDP leverer data som kan benyttes til å gi en troverdig vurdering av komprimerte masser og at bruksområdet til MDP kan gi mer presise vurderinger på finkornede masser en responsmåleverktøy som baserer seg på rekylen valsetrommel mottar fra grunnen ved vibrasjon. Rekylbaserte responsmålere kan derimot gi mer utfyllende informasjon om massen som er komprimert enn MDP, da disse registrerer data fra dypere masser enn MDP. I fremtidige utgaver Håndbok N200 kan man dra nytte av å komme med anbefalinger til hvilke responsmåleverktøy som er hensiktsmessig å benytte på ulike masser og med ulik dybde. Gjennom feltarbeid er det illustrert hvordan MDP kan benyttes til å oppnå en jevn og tilstrekkelig god komprimering, viktigheten av at verktøyet brukes riktig og hvordan dette kan gjøres.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Anleggs- og produksjonsteknikk
dc.titleEvaluering av Machine Drive Power som valsemontert responsmåleverktøy
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel