Show simple item record

dc.contributor.advisorCao, Yanran
dc.contributor.advisorAlm, Bente
dc.contributor.authorGodø, Solveig Norunn
dc.contributor.authorSætreås, Ruth Helene
dc.contributor.authorTrapata, Karolina Barbara
dc.date.accessioned2017-10-24T11:46:26Z
dc.date.available2017-10-24T11:46:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461797
dc.description.abstractHensikten med oppgaven er å undersøke hvilke kombinasjoner av immunologiske faktorer som fører til proliferasjon in vitro ved å benytte perifert blod. Oppformering av B-lymfocytter er et viktig redskap innen mange områder som organtransplantasjon, vaksinasjon og immunterapi. Det optimale er å velge kombinasjoner med immunologiske faktorer som gir god proliferasjon på kortest mulig tid, uten å være for kostbare. Internasjonalt er det utført en rekke studier og publisert vitenskapelige artikler som omhandler stimulering av B-lymfocytter. Gode forskningsresultater ble brukt som utgangspunkt for valg av immunologiske faktorer, konsentrasjoner og kombinasjoner. Ved å benytte perifert blod ble mononukleære celler isolert og konsentrasjon av bruksløsninger ble beregnet i forhold til celler/ml. Kulturmedium ble tilsatt immunologiske faktorer; R848 i kombinasjon med IL-2, IL-21 og CD40L. Inkubasjonstiden ble satt til 3, 5 og 7 dager basert på tidligere forskning. Proliferasjon av B-lymfocytter ble påvist ved hjelp av flowcytometri. Ved å benytte antistoff mot CD19 viste resultatene at populasjonen av B-lymfocytter fordelte seg i tre grupper; CD19lav, CD19intermediær og CD19høy. Prosentvis proliferasjon ble regnet ut med utgangspunkt i negativ kontroll (ustimulerte B-lymfocytter). Resultatet viste at proliferasjonen skjedde nesten utelukkende i CD19lav gruppen. Alle kombinasjonene viste gode resultat ved inkubasjon i 3-5 dager. Den beste proliferasjonen viste kombinasjonen R848+IL-2 med 76.2% proliferasjon etter stimulering i 5 dager. Resultatene stemmer overens med tidligere forskningsresultat. Sett i lys av tidligere forskning som omhandler B-lymfocytter, de immunologiske faktorene og reaksjonsmønstre, er det mulig at CD19lav gruppen som har vist proliferasjon er naive B-lymfocytter og kortvarige B-hukommelsesceller av klassen MZ B-lymfocytter som har proliferert og differensiert til plasmablaster.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectB-lymfocytternb_NO
dc.subjectImmunologinb_NO
dc.subjectFlowcytometrinb_NO
dc.titleStimulering til proliferasjon av B-lymfocytter in vitro med flowcytometrisk påvisningnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Cellebiologi: 471nb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal