• 

   Valde, Frank Even; Lie, Kristoffer (Bachelor thesis, 2018)
   I Norge bor det i gjennomsnitt 2 personer per hushold. Det gjør at veldig mange må forholde seg til andre mennesker når det kommer til oppgaver og gjøremål i hjemmet. For å hjelpe med denne problemstillingen ville vi utvikle ...
  • 3D-skanner for bruk i stabilisering av håndleddsbrudd 

   Kjørseng, Magnus Renaa (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten tar for seg målet å forbedre dagens gipsingsprosess for underarmsbrudd. Dagens prosess krever store mengder kunnskap hos de som legger gipsen, samt tid og trening for å få et resultat som støtter slik det ...
  • 3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd 

   Dale, Astrid Nerhus; Hoseth, Torjus Aarsæther (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten omhandler bacheloroppgaven: “3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd”. Oppgaven tar for seg dagens behandlingsmetode, problematikken rundt denne og hvordan den kan forbedres. Hensikten er å bevise at ...
  • 5Minuti Website 

   Øren, Kristian; Bruset, Stig (Bachelor thesis, 2021)
   I de siste tiår har nettsider spilt en stor rolle i vårt samfunn. nettsider har mange ulike roller. Nettsider kan tiltrekke og informere lesere om forskjellige ting. Dette er også tilfellet for vårt prosjekt. Våre klienters ...
  • A framework for graphical and networked applications, an online 3D game, and tools 

   Gundersen, Sebastian Søviknes (Bachelor thesis, 2019)
   I dette prosjektet utviklet vi et rammeverk for grafikk- og nettverksapplikasjoner i C++. Rammeverket ble utviklet med kryssplattformstøtte i tankene. Det betyr at plattformspesifikke APIer ble innkapslet. Noen av funksjonene ...
  • a simulation model for power management in hybrid ships 

   Sorte, Nora (Bachelor thesis, 2020)
   Målet for dette prosjektet var å lage en grunnleggende Simulink modell som kan brukes til å simulere kraftproduksjonen i et skip som har både batterier og dieselelektriske generatorer. Jeg begynte med å lage en veldig ...
  • Acoustic Condition Control 

   Sønderland Skjong, Andreas; Eriksen, Finn-Christian; Flor, Torbjørn Inge (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med oppgaven er å forske på feltene Acoustic Preventative Maintenance, APM. Generelt løses forebyggende vedlikehold ved høye kostnader og lite fleksibilitet. Disse systemene har ofte behov for flere sensorer som ...
  • Active control of an ankle using linear actuators and load cells 

   Lillevik, Erlend; Håvardsen, Andreas Nonslid (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten gjelder utviklingen av en prototype for å utføre stabilitetstester på en ankel. Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan man implementerer et slikt system, og å lage simulering og visualisering ...
  • AI & Interactive Art 

   Eik, Terje; Sæter, Stein-Are; Espenakk, Erik (Bachelor thesis, 2016)
   Interactive art is an art form that emerges between the installation and the audience. With the advent of computer-based interactivity in the 1990s, interactive art has become increasingly popular, with programmable machines ...
  • Aluminium 3D Printing with KUKA Robot 

   Liavaag, Elias Johan; Hanstveit, Ole-Martin; Sunde, Christer Dybvik (Bachelor thesis, 2018)
   This thesis work aims to identify how additive manufacturing of aluminium can be carried out with the help of an industrial robot. The nature of aluminium means that it needs to be melted in an inert gas zone, filled with ...
  • Analyse av driftsdata fra offshorefartøy 

   Berentzen, Bjørnar; Erdal, Thomas (Bachelor thesis, 2020)
   Bachelorrapporten omhandler analysering av driftsdata fra to tilnærmet like offshorefartøy som driftes utenfor Norskekysten, der det ene fartøyet er ombygd til hybridskip og det andre fartøyet nytter kun fossile brennstoff. ...
  • Analyse av kraftnett ved tilkobling av ladestasjon for elektrisk ferge 

   Aarnes, Tormod Habbestad; Ostnes, Jan Inge Einarsen; Remmen, Mathias Johann Fjørtoft (Bachelor thesis, 2018)
   Bachelorrapporten omhandler en dynamisk analyse av distribusjonsnettet i området rundt fergekaiene på Eidsdal og Linge. Den dynamiske analysen er utført på bakgrunn av planlagt elektrisk ferge på denne strekningen. Analysen ...
  • Anovote 

   Nilsen, Emil Elton; Olsen, Sander Hurlen; Holanger, Steffen; Træen, Christoffer Andersen (Bachelor thesis, 2021)
   I 2019 etterlyste Start Ålesund en digital løsning for å gjennomføre digitale valg under generalforsamlingene sine. Til nå har disse blitt gjennomført manuelt, som er en kilde til feil. I faget ID102012 - Webteknologi ble ...
  • Ansiktsgjenkjenning for Låsesystem 

   Fivelstad, Joakim; Kleppe, Henrik Aarnes; Løvlid, Adrian Hjelmeland; Torp, Hans Jørgen (Bachelor thesis, 2019)
   Ansiktsgjenkjenning blir stadig mer aktuelt i en moderne verden. Teknologien er i stor utvikling hos selskaper som Apple og Microsoft, som tilbyr en veldig pålitelig ansiktsgjenkjenning i smarttelefoner og nettbrett. Disse ...
  • Auto-Docking of Vessel 

   Bårslett, Simon; Longva, Martin Nikolai; Nygård, Thor-Inge (Bachelor thesis, 2018)
   The maritime industry have in recent years started to focus more on autonomous vessels. There is already technology like auto-crossing for ferries, and dynamic positioning for offshore vessels. One of the next steps regarding ...
  • Automated Aluminum Production Cell 

   Ryslett, Fredrik Aarset; Bakker, Fredrik Johannes; Iveland, Sondre Grevle (Bachelor thesis, 2018)
   The following bachelor thesis Automated Aluminum Production Cell is a project for RUFO AS, provided by Viddal Automation AS, in which the purpose is to develop the electrical- and control system for the production cell. ...
  • Automating and simplifying the creation of virtual machines for students - An on-premises cloud 

   Klubbenes, Lars Ivar; Fylling, Marius Blindheim (Bachelor thesis, 2018)
   This thesis is based on a project in cooperation with NTNU. Most people will at some point have sat down in front of a computer, performing some task, and realized: "This isn’t going to work. I have a hammer, but right ...
  • Autonomous Inshore Navigation with Lidar 

   Waldum, Håkon Bjerkgaard; Jørundland, Ruben Svedal; Natvik, Ruben Ole Berg; Wille, Vebjørn Rimstad (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten omhandler utviklingen av en prototype som autonomt skal navigere og legge til kai ved bruk av Lidar som syn. Poenget i denne undersøkelsen er å utforske hvordan man implementer et slikt system, og hvor ...
  • Autonomous inspections for process industry by a quadruped robot with use of neural networks 

   Drønnen, Petter; Solheim, Vegard; Øye, Magnus (Bachelor thesis, 2020)
   Dette prosjektet har som mål å utvikle en firebent robotprototype for autonome inspeksjoner i prosessindustrien med bruk av nevrale nettverk. Dette inkluderer modellering og bygging av en prototype som kan utstyres med ...
  • Autonomous Ships: A Velocity Obstacle Particle Swarm Optimization Hybrid Algorithm 

   Valderhaug, Arild; Molvær, Karl-Oskar Norheim; Sandøy, Magnus Heggdal; Sæterøy, Ola (Bachelor thesis, 2021)
   Hovedmålet med denne oppgaven var å designe en kollisjons-unngående hybrid-algoritme basert på Velocity Obstacle og Multi Objective Particle Swarm Optimization. Formålet var å forbedre ytelsen i områder som anses om svakheter ...