• Aktiv læring i Mikrokontrollarar 

      Schaathun, Welie Annett; Schaathun, Hans Georg; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Aktiv læring har vore ein viktig trend i utdanningssektoren i lang tid med både klassiske og moderne proponentar. I praksis skjer det likevel at aktiv læring vert sekundær til tradisjonelle førelesingar og annan passiv ...