• A Low Cost USV for Aqua Farm Inspection 

   Osen, Ottar; Havnegjerde, Albert; Kamsvåg, Vegard; Liavåg, Sveinung; Bye, Robin Trulssen (Chapter; Peer reviewed, 2016)
   This paper describes the rapid prototyping of a low cost remotely controlled unmanned surface vessel (USV) intended for inspection of aqua farms. There is an increased focus on inspection of ocean-based aqua farms due to ...
  • USV - Unmanned Surface Vessel 

   Liavaag, Sveinung; Kamsvåg, Vegard; Havnegjerde, Albert (Bachelor thesis, 2016)
   Denne rapporten omhandler utvikling av et ubemannet overflatefartøy, som er gitt som en bacheloroppgave av NTNU i Ålesund. Formålet med oppgaven er utvikling av et konsept for et ubemannet overflatefartøy som danner basis ...