• Safety System for workers in freezer room 

      Daniel Erichsen; Eilev Brustugun; Shajeevan Panchardcharam (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med oppgaven er å utvikle et ledende sikkerhetssystem for fryserom på fiskefartøy. Systemet skal kunne monteres i det nye fiskefartøyet Geir III, samt kunne monteres i eksisterende fiskefartøy. Sikkerhetssystemet ...