• System for håndtering av spillerlogistikk for Aalesunds FK 

      Bådevik, Espen N.; Kvalheim, Fredrik H.; Østberg, Storm (Bachelor thesis, 2019)
      Denne rapporten beskriver grunnlaget for, gjennomføringen-, og resultatet av en bacheloroppgave gjennomført ved NTNU i Ålesund. Oppgaven er gitt av Bjørn Erik Melland, sportslig leder for Aalesunds FK. Oppgaven var å ...