• Damage detection in fish farming nets using video analysis. 

      Bjørlo-Larsen, Vebjørn; Skeide, Endre Slettemark (Bachelor thesis, 2019)
      I dagens oppdrettsnæring er det et stort fokus på å ta i bruk ny teknologi for å automatisere industrien. Et av selskapene som bidrar til dette er Stranda Prolog AS, som er oppdragsgiveren for denne bacheloroppgaven. Stranda ...