• The Optimal Train Reference - A Simplified ERTMS Data Analysis 

      Abbas, Sarmad Saeed (Bachelor thesis, 2020)
      Den optimale togreferansen - en forenklet ERTMS-dataanalyse er en bacheloroppgave utført av en student innen ingeniørfag - data. Prosjektet var gitt av Abraham Mosy, en senior ingeniør i Bane NOR, som er et statlig selskap ...