Now showing items 285-304 of 401

  • Point Cloud Acquisition and Analysis for Guard Rail Measurements 

   Steinnes, Ole-Martin Hagen (Master thesis, 2021)
   Veirekkverk er et viktig sikkerhetstiltak på våre veier. I 2020 publiserte Statens vegvesen en studie om norske veier. Den viste at feil, mangler og avvik i rekkverk var en medvirkende faktor i 11% av dødsulykkene i 2019. ...
  • Posisjons- og avstandsmåling med ett enkelt kamera for maritime løfteoperasjoner 

   Gjelseth, Ørjan; Flatval, Ivan (Bachelor thesis, 2015)
   Denne rapporten beskriver den avsluttende bacheloroppgaven i studiet automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Ålesund. Oppgaven er gitt av Rolls Royce Marine (RRM) ved Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund. Rolls ...
  • Post Occupancy Evaluation of the Built Environment: A Case Study of Mosque Facilities 

   M. Ibrahim, Ahmed; Hassanain, Mohammad A.; Kajak, Mohammed; Hamida, Mohammad B.; Ibrahim, Ahmed M. (Journal article, 2021)
   Mosques are religious and cultural facilities that are used as a place of worship, social gatherings, and religious events by Islamic communities. The built environment in these facilities should meet certain technical, ...
  • Prediciting Filter Lifetime for Hydraulic Systems 

   Skjong, Erlend Synnes (Bachelor thesis, 2018)
   Fokuset på denne oppgaven var å utvikle en mer pålitelig og generell metode for å forutsi tilstanden til filtrene som er installert i hydrauliske systemer. Med bedre overvåkning og predikasjoner på levetid for disse ...
  • Prediction of Bearing Remaining Useful Life With Deep Convolution Neural Network 

   Ren, Lei; Sun, Yaqiang; Wang, Hao; Zhang, Lin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Cyber-physical-social system (CPSS) has drawn tremendous attention in industrial applications such as industrial Internet of Things (IIoT). As the fundamental component of IIoT, bearings play an increasingly important role ...
  • Predictive Digital Twin of an Unmanned Surface Vehicle 

   Bhagavathi, Ravitej (Master thesis, 2022)
   Systems of the present day are getting increasingly complex with a higher degree of autonomy in performing safety-critical tasks. Digital twins, that are capable of representing these systems digitally throughout their ...
  • Predictive Digital Twin of Wind Farm 

   Haghshenas, Amirashkan (Master thesis, 2022)
   Det nåværende prosjektet er industri 4.0 digital tvilling for havvindpark som er et forsøk på å forske på de nyeste teknologiene, presentere og utvikle en digital infrastruktur for vindparker. Det vil tillate brukere å ...
  • Prediktivt vedlikehold 

   Drønnen, Rasmus.; Natland, Stian.; Rekdal, Andreas. (Bachelor thesis, 2019)
   I denne rapporten beskrives mulighetene for å bruke PdM (Predictive maintenance) som system for å oppdage feil på transportører produsert av Optimar AS. Formålet har vært både å finne feil før noe går galt samt avklare ...
  • Preventing environmental disasters from grounding accidents : a case study of tugboat positioning along the Norwegian coast 

   Assimizele, Brice; Royset, Johannes; Bye, Robin Trulssen; Oppen, Johan (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   An important task of operators in Norwegian vessel traffic services (VTS) centres is to cleverly position tugboats before potential vessel distress calls. Here, we formulate a non-linear binary-integer program, integrated ...
  • PRIMASS visits Hilda and Cybele groups 

   De Prá, Mario N.; Pinilla-Alonso, Noemi; Carvano, Jorge M.; Licandro, Javier; Campins, Humberto; Mothe-Diniz, Thais; de Leon, Julia; Alí-Lagoa, V. (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The Cybele and Hilda dynamical groups delimit the outer edge of the asteroid belt. Their compositional distribution is a key element to constrain evolutionary models of the Solar System. In this paper, we present a ...
  • Principled Interpolation in Normalizing Flows 

   Fadel, Samuel G.; Mair, Sebastian; Torres, Ricardo Da Silva; Brefeld, Ulf (Chapter, 2021)
   Generative models based on normalizing flows are very successful in modeling complex data distributions using simpler ones. However, straightforward linear interpolations show unexpected side effects, as interpolation paths ...
  • Prognostics and Health Management for Air Compressors Based on Deep Learning Techniques 

   Gribbestad, Magnus (Master thesis, 2019)
   Typiske vedlikeholdsstrategier på luftkompressorer i dag er avhengig av planlagte vedlikeholdstiltak basert på levetidsstatistikk, eller å reparere noe etter det har feilet. Målet med denne oppgaven er å utforske prediktivt ...
  • Programming in Mathematics Education: An Intermediary between the Real-World and the Mathematical Model 

   Brandsæter, Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In realistic mathematics education students expand their common sense through guided reinvention, aiming to prevent the dichotomy between what the students experience as real and the associated mathematical model. The ...
  • Promoting activity in long-term care facilities with the social robot Pepper: a pilot study 

   Blindheim, Kari; Solberg, Mads; Hameed, Ibrahim A.; Alnes, Rigmor Einang (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   About 40 000 individuals depend on assisted living in long-term care facilities in Norway. Around 80% of these have a cognitive impairment or suffer from dementia. This actualizes the need for activities that are tailored ...
  • Prosjektering av lavspenningsnett i hyttefelt Orrelia 

   Tynes, Thomas Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Det skal prosjekteres et lavspenningsnett med transformatorstasjon til nytt hyttefelt i Orrelia på Orreneset i Sykkylven kommune. Effektbehovet til de 32 hytteboligene må beregnes i forhold til dagens forbruk, og for riktig ...
  • Prototyping av gripemodul og objektgjenkjenningssystem for automatisk sortering av gjenbrukskasser 

   Indrelid, Anders Holsæter; Dyb, Tom Erik Flaaen; Huse, Brage (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler utviklingsløpet fra konseptidé til en ferdig prototype for automatisk sortering av gjenbrukskasser brukt i matindustrien, dette ved bruk av en gripemodul og objektgjennkjenning. Disse kassene blir ...
  • Pusserobot 

   Skavhellen, Nikolai Vestrheim; Farstad, Vegard Kvalvaag (Bachelor thesis, 2016)
   Formålet med oppgaven er å utforske muligheten for å automatisere pussestasjonen hos Sandella. Per idag pusses alle putene manuelt. For å pusse puten er det brukt en robot som pusser rundt kanten til puten. Det brukes et ...
  • Quality control of fiberglass profiles using machine vision 

   Berge, Lars; Årekol, Even; Heide, Jarl Eirik; Ytterland, Ole-Kristian (Bachelor thesis, 2020)
   Vello Nordic produserer glassfiber profiler for dører og vinduer ved hjelp av ekstrudering. Produsere disse profilene er utfordrende på grunn av den lille feilmarginen. Under produksjon kan forskjellige årsaker føre til ...
  • Quality Risk Analysis for Sustainable Smart Water Supply Using Data Perception 

   Wu, Di; Wang, Hao; Mohammed, Hadi; Seidu, Razak (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Constructing Sustainable Smart Water Supply systems are facing serious challenges all around the world with fast expansion of modern cities. Water quality is influencing our life ubiquitously. Traditional urban water quality ...
  • R-PCNN Method to Rapidly Detect Objects on THz Images in Human Body Security Checks 

   Xiao, Hong; Zhang, Rongyue; Wang, Hao; Zhu, Feng; Zhang, Cheng; Dai, Hong-Ning; Zhou, Yubin (Chapter, 2018)
   Terahertz human body security images have low resolution and a low signal-to-noise ratio. In the traditional method, image segmentation, positioning, and identification are applied to detect objects carried by humans in ...