• Interactivity and automation of Pepper the humanoid robot 

   Bigseth, Gustav Strengen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne raporten er om den fortsettelse på utviklingen av programvare for den humanoide sosiale roboten Pepper utviklet av Foxconn og SoftBank Robotics tidligere kjent som Aldebaran Robotics. Denne oppgaven ble gitt som en ...
  • Intrusion Detection Based on Parallel Intelligent Optimization Feature Extraction and Distributed Fuzzy Clustering in WSNs 

   Liu, Zhouzhou; Wei, Wei; Wang, Hao; Zhang, Yangmei; Zhang, Qianyun; Li, Shining (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aiming at large-scale, high dimensional data, and variable intrusion behavior in wireless sensor networks (WSNs), an intrusion detection algorithm based on parallel intelligent optimization feature extraction and distributed ...
  • An Investigation of Credit Card Default Prediction in the Imbalanced Datasets 

   Alam, Talha M.; Shaukat, Kamran; Hameed, Ibrahim A.; Luo, Suhuai; Sarwar, Muhammad U.; Shabir, Shakir; Li, Jiaming; Khushi, Matloob (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Financial threats are displaying a trend about the credit risk of commercial banks as the incredible improvement in the financial industry has arisen. In this way, one of the biggest threats faces by commercial banks is ...
  • Joint Company IT Workspace 

   Nyland, Liv Anne; Øie, Jonathan (Bachelor thesis, 2020)
   Gruppen har laget en egendefinert oppgave. Hensikten bak oppgaven er å gjøre utvikling og distribuering av multiplatformapplikasjoner enklere. Oppgaven sitt omfang inkluderer et plug-in system med utviklingsrammeverk og ...
  • Jovian Planets and Lunar Nodal Cycles in the Earth’s Climate Variability 

   Yndestad, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This study utilizes time-series data devised to measure solar irradiation, sea surface temperatures, and temperatures in the lower atmosphere to gain a better understanding of how gravitational effects from the moon and ...
  • KGen: a knowledge graph generator from biomedical scientific literature 

   Rossanez, Anderson; Reis, Julio; Torres, Ricardo Da Silva; Ribaupierre, Hélène (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Knowledge is often produced from data generated in scientific investigations. An ever-growing number of scientific studies in several domains result into a massive amount of data, from which obtaining new ...
  • Kleven Robot Controller 

   Kobbevik, Anders Bakken; Langlo, Simon Djupvik; Westerskow, Audun Høimyr (Bachelor thesis, 2015)
   Dette er en prosjektrapport som tar for seg utviklingen av en Android applikasjon som i en viss grad skal erstatte bruken av en robot-kontroller av typen Motoman DX100. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Kleven ...
  • Komprimering av hovedtavler på skip 

   Trondsen, Sander Jeremiassen; Granhei, Daniel Rølvåg (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven har som mål å se på mulighetene til å komprimere en hovedtavle for et skip ved å benytte standard industrihardware. Ved å benytte touchpanel, PLSer og ABB Emax 2-brytere kan mengden komponenter i tavlen ...
  • Konkurranse som driver for læring - erfaringer fra et emne i dataingeniørstudiet. 

   Karlsen, Anniken; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Denne artikkelen sammenligner to konkurranser i emnet Systemutvikling og modellering på bachelorutdanningen i data ved Høgskolen i Ålesund. Den første konkurransen handler om å utvikle en nettbutikkløsning for en lokal ...
  • Korrigering av Fisk og Lokkpålegging 

   Blomvik, Vegard Nordby; Myklebust, Oddbjørn Hjeltereie; Midtbø, Anders Ystebakk (Bachelor thesis, 2016)
   Korrigering av fisk og lokkpålegging er en bacheloroppgave definert for automasjonsstudenter ved NTNU i Ålesund. Problemstillingen er hentet fra bedriften Martin E. Birknes Eft, et lakseslakteri på Byrknesøy i Gulen kommune, ...
  • Kraftforsyning til Geiranger 

   Andersen, Marius; Drønnen, Susann; Kerchaoui, Sofia Jøssang (Bachelor thesis, 2019)
   Rapporten tar for seg å utrede fremføring av tilstrekkelig elektrisk effekt til Geiranger, slik at cruiseskipene på sikt kan forsynes med landstrøm. Geiranger ligger i et verdensarvområde, som fører til en rekke miljømessige ...
  • Kraftforsyning til Grip 

   Heggemsnes, Hans Christian; Dahl, John-Erik (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med denne oppgaven er å finne ut hvordan det gamle fiskeværet Grip utenfor Kristiansund kan forsynes med en permanent kraftforsyning på en priseffektiv og teknisk bærekraftig måte. Oppgaven er gitt av Mellom AS ...
  • Kunderegister - butikk 

   Leira, Sara (Bachelor thesis, 2018)
   Verden vi lever i blir stadig mer digitalisert, og folk forventer enkle og smarte løsninger. Dyresenteret Ålesund har en suksess med bonuskort på enkelte varer i butikken, men får stadig tilbakemeldinger på at de fysiske ...
  • Large scale integration of wireless sensor network technologies for air quality monitoring at a logistics shipping base 

   Molka-Danielsen, Judith; Engelseth, Per; Wang, Hao (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The future of logistics shipping bases will be to seek efficient flows of materials to meet the needs of business partners. Supply chain and operations managers of supply bases will need to integrate technologies that allow ...
  • Laser assisted optical gap detection 

   Mjåland, Thomas; Strand, Sigurd (Bachelor thesis, 2019)
   Utvikling av et system for å detektere gap/skillet mellom pakker i et varehus ved hjelp av line-laser og kamera.
  • Laststyring for å redusere nettbelastning 

   Humlen, Fredrik; Samset, Einar (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven blir det undersøkt løsninger for å redusere effekttopper i strømforbruket til forskjellige bygg. Oppgaven er gitt av Norconsult. De har bistått med informasjon som gjør at det kunne ses på løsninger ...
  • Learning cost function for graph classification with open-set methods 

   Werneck, Rafael de Oliveira; Raveaux, Romain; Tabbone, Salvatore; Torres, Ricardo Da Silva (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In several pattern recognition problems, effective graph matching is of paramount importance. In this paper, we introduce a novel framework to learn discriminative cost functions. These cost functions are embedded into a ...
  • Learning the Morphological and Syntactic Grammars for Named Entity Recognition 

   Sun, Mengtao; Yang, Qiang; Wang, Hao; Pasquine, Mark; Hameed, Ibrahim A. (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   In some languages, Named Entity Recognition (NER) is severely hindered by complex linguistic structures, such as inflection, that will confuse the data-driven models when perceiving the word’s actual meaning. This work ...
  • Light Column System 

   Hagen, Gustav Sørdal; Buljo, Ole Jørgen Klemetsen; Alvestad, Per-Stian (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven består av forskning og utvikling av et Lyskolonne System (LCS) for Vard Electro AS. LCS er en samling av lyd- og optisk varslingssystem for alarmer om bord i fartøy, og er plassert i bråkete områder av ...
  • Link Connectivity and Coverage of Underwater Cognitive Acoustic Networks under Spectrum Constraint 

   Wang, Qiu; Dai, Hong-Ning; Cheang, Chak Fong; Wang, Hao (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Extensive attention has been given to the use of cognitive radio technology in underwater acoustic networks since the acoustic spectrum became scarce due to the proliferation of human aquatic activities. Most of the recent ...