• Identification of tired, sleepy, or passed out vehicle drivers. (Blackout Protocol) 

   Sumahers, Nikita (Bachelor thesis, 2020)
   Blackout Protocol-prosjektet handler om å utvikle et maskin læringssystem eller et konsept som vil bringe oppmerksomhet til et problem og faren for utmattelse hos profesjonelle og hverdagslige sjåfører. Målet er å prøve å ...
  • Impact of outcome-based education on software engineering teaching: A case study 

   Dai, Hong-Ning; Wei, Wei; Wang, Hao; Wong, Tak-Lam (Chapter, 2017)
   This paper investigates the impact of outcome- based education (OBE) on students' learning achievement from a software engineering (SE) program. It is not easy to transform an SE curriculum from traditional knowledge-based ...
  • Improving open-air museum experience through immersive virtual reality 

   Aure, Trine Gaaseide (Master thesis, 2021)
   Målet med denne oppgaven er å forbedre opplevelsen til besøkende på et friluftsmuseum ved hjelp av oppslukende virtuell virkelighet. Dette legger til rette for utforskning som normalt ikke ville være mulig, da bygningen ...
  • Improving the testing of the Mcon propulsion control system 

   Godø, Espen Brandtzæg; Haram, Mari Ellinor Longva; Ramstad, Ole-Andre Aurvåglid (Bachelor thesis, 2022)
   Dette prosjektet sikta på å utvikle og forbetre ein thrustersimulator for å teste propellstyressystemet Mcon ved å bruke ei open-source utviklingsplattform. Thrustersimulatoren er bygd opp av fleire delar, der kvar del ...
  • Informasjonsskjerm for sjakkturneringer 

   Hansen, Lasse Kregnes; Nyseth, Pål; Årdal, Martin Håhjem (Bachelor thesis, 2021)
   I dag bruker oppdragsgiver, Aalesund Schaklag, hovedsakelig to programvarer for turneringer i lokaler. De bruker Turneringsservice for å organisere turneringer og DGT LiveChess for å vise sjakkpartier, som foregår på ...
  • Ingeniørdannelse. Kva har danning i teknologifag å gjera? 

   Schaathun, Hans Georg (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Etter rammeplanen for ingeniørfag, er ingeniørdannelse ein viktig del av dataingeniørstudiet. Dette har vore eit utfordrande krav, for kva er eigentleg ingeniørdanning? Der er skrive mykje om danning innanfor didaktikk ...
  • INTEGRA: An Open Tool To Support Graph-Based Change Pattern Analyses In Simulated Football Matches 

   Pinciroli Vago, Nicolo' Oreste; Lavinas, Yuri; Rodrigues, Daniele; Moura, Felipe; Cunha, Sergio; Aranha, Claus; Torres, Ricardo Da Silva (Chapter, 2020)
   This paper introduces Interactive Graph Analyzer (INTEGRA), a tool to support the comparison of simulated football matches with real ones, through the analysis of dynamic graphs. Our tool supports coordinated views of ...
  • Integration of Aquaculture Inspection Platform 

   Morken, Ole; Sætre, Lars Even; Liavaag, Sigurd Olav (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven handler om integrering av tre tidligere utviklede systemer, en plattform, en vinsj og en ROV. Målet med dette prosjektet er å vise funksjonaliteten til systemet som en enhet. Platformen kan transportere ROV ...
  • Intelligent computer-automated crane design using an online crane prototyping tool 

   Hameed, Ibrahim; Bye, Robin Trulssen; Osen, Ottar; Pedersen, Birger Skogeng; Schaathun, Hans Georg (Chapter, 2016)
   In an accompanying paper submitted concurrently to this conference, we present our first complete version of a generic and modular software framework for intelligent computer-automated product design. The framework has ...
  • Interactivity and automation of Pepper the humanoid robot 

   Bigseth, Gustav Strengen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne raporten er om den fortsettelse på utviklingen av programvare for den humanoide sosiale roboten Pepper utviklet av Foxconn og SoftBank Robotics tidligere kjent som Aldebaran Robotics. Denne oppgaven ble gitt som en ...
  • Intrusion Detection Based on Parallel Intelligent Optimization Feature Extraction and Distributed Fuzzy Clustering in WSNs 

   Liu, Zhouzhou; Wei, Wei; Wang, Hao; Zhang, Yangmei; Zhang, Qianyun; Li, Shining (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aiming at large-scale, high dimensional data, and variable intrusion behavior in wireless sensor networks (WSNs), an intrusion detection algorithm based on parallel intelligent optimization feature extraction and distributed ...
  • An Investigation of Credit Card Default Prediction in the Imbalanced Datasets 

   Alam, Talha M.; Shaukat, Kamran; Hameed, Ibrahim A.; Luo, Suhuai; Sarwar, Muhammad U.; Shabir, Shakir; Li, Jiaming; Khushi, Matloob (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Financial threats are displaying a trend about the credit risk of commercial banks as the incredible improvement in the financial industry has arisen. In this way, one of the biggest threats faces by commercial banks is ...
  • Joint Company IT Workspace 

   Nyland, Liv Anne; Øie, Jonathan (Bachelor thesis, 2020)
   Gruppen har laget en egendefinert oppgave. Hensikten bak oppgaven er å gjøre utvikling og distribuering av multiplatformapplikasjoner enklere. Oppgaven sitt omfang inkluderer et plug-in system med utviklingsrammeverk og ...
  • KGen: a knowledge graph generator from biomedical scientific literature 

   Rossanez, Anderson; Reis, Julio; Torres, Ricardo Da Silva; Ribaupierre, Hélène (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Knowledge is often produced from data generated in scientific investigations. An ever-growing number of scientific studies in several domains result into a massive amount of data, from which obtaining new ...
  • Kleven Robot Controller 

   Kobbevik, Anders Bakken; Langlo, Simon Djupvik; Westerskow, Audun Høimyr (Bachelor thesis, 2015)
   Dette er en prosjektrapport som tar for seg utviklingen av en Android applikasjon som i en viss grad skal erstatte bruken av en robot-kontroller av typen Motoman DX100. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Kleven ...
  • Komprimering av hovedtavler på skip 

   Trondsen, Sander Jeremiassen; Granhei, Daniel Rølvåg (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven har som mål å se på mulighetene til å komprimere en hovedtavle for et skip ved å benytte standard industrihardware. Ved å benytte touchpanel, PLSer og ABB Emax 2-brytere kan mengden komponenter i tavlen ...
  • Konkurranse som driver for læring - erfaringer fra et emne i dataingeniørstudiet. 

   Karlsen, Anniken; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Denne artikkelen sammenligner to konkurranser i emnet Systemutvikling og modellering på bachelorutdanningen i data ved Høgskolen i Ålesund. Den første konkurransen handler om å utvikle en nettbutikkløsning for en lokal ...
  • Korrigering av Fisk og Lokkpålegging 

   Blomvik, Vegard Nordby; Myklebust, Oddbjørn Hjeltereie; Midtbø, Anders Ystebakk (Bachelor thesis, 2016)
   Korrigering av fisk og lokkpålegging er en bacheloroppgave definert for automasjonsstudenter ved NTNU i Ålesund. Problemstillingen er hentet fra bedriften Martin E. Birknes Eft, et lakseslakteri på Byrknesøy i Gulen kommune, ...
  • Kraftforsyning til Geiranger 

   Andersen, Marius; Drønnen, Susann; Kerchaoui, Sofia Jøssang (Bachelor thesis, 2019)
   Rapporten tar for seg å utrede fremføring av tilstrekkelig elektrisk effekt til Geiranger, slik at cruiseskipene på sikt kan forsynes med landstrøm. Geiranger ligger i et verdensarvområde, som fører til en rekke miljømessige ...
  • Kraftforsyning til Grip 

   Heggemsnes, Hans Christian; Dahl, John-Erik (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med denne oppgaven er å finne ut hvordan det gamle fiskeværet Grip utenfor Kristiansund kan forsynes med en permanent kraftforsyning på en priseffektiv og teknisk bærekraftig måte. Oppgaven er gitt av Mellom AS ...