Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrattebø, Helge
dc.contributor.authorO'Born, Reyn Joseph
dc.contributor.authorSartori, Igor
dc.contributor.authorKlinski, Michael
dc.contributor.authorNørstebø, Bjørnar
dc.date.accessioned2017-10-05T11:22:36Z
dc.date.available2017-10-05T11:22:36Z
dc.date.created2017-07-12T14:11:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458687
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer en såkalt typologi-brosjyre for norske boligbygg med vekt på å vise effekter av tiltak for energieffektivisering i typiske norske boligbygg. Arbeidet er utført innen rammene av prosjektet EPISCOPE (Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks), finansiert med støtte fra EU-programmet Intelligent Energy Europe, under kontrakt IEE/12/695/SI2.644739 med Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt, som prosjektkoordinator. Prosjektleder i Norge er Professor Helge Brattebø, NTNU, med SINTEF Byggforsk som underleverandør under lokal ledelse av seniorforsker Igor Sartori.EPISCOPE-prosjektet (www.episcope.eu) har til formål å bidra til en mer transparent og effektiv prosess for energieffektivisering og rehabilitering av den europeiske boligmassen. Prosjektet utvikler blant annet nasjonale typologier for boligbygg for 16 land, gjennom bruk av et felles klassifiseringsprinsipp, en felles metodikk og modell for beregning av bygningers energibalanse, samt 2-siders datasett med angivelse av forutsetninger og resultater for utvalgte eksempelbygninger i det enkelte land. Metodikken og modellen er en forbedring av det somble benyttet for energibalanse for bygningstypologier i IEE-prosjektet TABULA. Gjennom EPISCOPE-prosjektet er denne modellen utvidet til også å omfatte eksempler på nye bygninger og Nearly Zero Energy Buildings (NZEB)i de enkelte land, og 6 nye land er inkludert i prosjektet, inklusive Norge.Denne rapporten gir en kort introduksjon til typologiene som er utviklet for boligbygg i Norge, dernest presenteres formatet og den type informasjonsom inngår ide norske 2-siders typologibrosjyrene, og avslutningsvis rapporteres datasett med forutsetninger og resultater for til sammen 21 valgte eksempelbygg som illustrerer den norske boligmassen.Rapporten er en revidert utgave av en tidligere versjon datert 05.09.2014, med justeringer for boligstatistikken i kapittel 1.3.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherEPISCOPE (prosjekt)nb_NO
dc.titleTypologier for norske boligbygg - Eksempler på tiltak for energieffektiviseringnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.identifier.cristin1482052
dc.relation.projectEC/H2020/IEE/12/695/SI2.644739nb_NO
cristin.unitcode194,64,25,0
cristin.unitnameInstitutt for energi- og prosessteknikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel