Show simple item record

dc.contributor.advisorSchiefloe, Per Morten
dc.contributor.authorTanum, Øyvind Strømø
dc.date.accessioned2017-10-04T08:32:35Z
dc.date.available2017-10-04T08:32:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458251
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg samarbeid på tvers i store organisasjoner. Det offentlige møter krav til økt produktivitet for å takle utfordringene som kommer i fremtiden, og da må også organisasjonene utnytte egne ressurser på tvers av avdelinger. For å få til dette er samarbeid på tvers internt i organisasjoner en forutsetning, og målet for denne oppgaven å bidra med kunnskap om hvordan man kan få til nettopp dette. Forskningen har foregått i Trondheim kommune, nærmere bestemt på finansområdet. Hovedfokus i arbeidet var å identifisere barrierer for samarbeid mellom avdelinger, for så å se på hvordan disse kunne overkommes. For å kartlegge barrierer har forfatteren kjørt intervjurunder med et utvalg ansatte på de ulike avdelingene på finansområdet. Funn fra denne datainnsamlingen har så blitt drøftet opp mot teori rundt samarbeid og samarbeidsbarrierer. I arbeidet med å se på løsninger på samarbeidsbarrierer har også samarbeidsteknologi vært et viktig fokusområde. Utgangspunktet for dette er at man de siste årene har hatt en enorm utvikling rundt samarbeidsteknologi og sosial programvare, samtidig som man ikke helt virker å ha knekt koden for hvordan man skal ta det i bruk. Som forarbeid til å vurdere barrierer ble det sett på hvordan samarbeidet fungerer i dag, og hvilket potensiale som ligger der. Selv om det var en del likheter, var det også store forskjeller mellom de ulike avdelingene. Utsagn som at “samarbeid i Trondheim kommune er relasjonelt, ikke rasjonelt” kan gi et godt bilde på samarbeid slik det fungerer i dag. I kartleggingen av samarbeidsbarrierer ble det klart at de barrierene som gjerne ble beskrevet som høyest var relatert til viljen til samarbeid. Også her var det imidlertid store forskjeller, både mellom folk og avdelinger. En barriere som derimot virket å være signifikant for alle var utfordringen med å søke seg frem til den kunnskapen man hadde behov for i organisasjonen. Selve overføringen av kunnskap mellom avdelinger virket imidlertid å gå greit på finansområdet. Oppgaven drøfter også løsninger på disse barrierene, både med utgangspunkt i funn fra intervjuene og teori rundt samarbeid. Her kommer det frem at en del handler om ledelsen på finansområdet, og at samarbeid må starte her. For å overkomme barrierene som skyldes motvilje mot samarbeid er det også viktig at lederne klarer å levere og holde fokus både på avdelingene sine egne mål og samtidig jobbe for 3 organisasjonen som helhet. Videre bør man også jobbe for å forene ansatte rundt mål og verdier for å overkomme disse barrierene. Samarbeidsteknologi kan også være et virkemiddel her, men den største effekten virker den å ha på søkebarrieren. Mye tyder på at samarbeidsteknologi med sosiale funksjoner kan øke produktiviteten blant kunnskapsmedarbeidere betraktelig, dersom den blir brukt riktig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Barrierer for samarbeid" - En case-studie i Trondheim kommunenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil bli tilgjengelig 16.9.2019nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record