Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDrevland, Frode Olav
dc.contributor.authorHetlelid, Kristina
dc.date.accessioned2017-10-03T14:00:45Z
dc.date.available2017-10-03T14:00:45Z
dc.date.created2017-06-25
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16703
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458147
dc.description.abstractLean har i de siste årene hatt stormende framskritt i Norge. Veidekke er en av entreprenørene som har laget et konsept bygget på Last Planner Method, en metode fra lean. Det er per dags dato 9 år siden Veidekke startet arbeidet med implementering av sin versjon av konseptet: Involverende Planlegging. Med bakgrunn i dette ytret Veidekke et ønske om å undersøke og kartlegge hvordan underentreprenører i større grad kan involveres i Veidekkes prosjekter og IP. Målet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke utfordringer underentreprenører opplever med «Involverende Planlegging» i Veidekkes prosjekter, og vurdere hvordan dette kan forbedres. Det ble våren 2017 gjennomført 7 intervjuer med UE fra to prosjekter i region sør i Veidekke. Resultatene fra disse ble brukt videre til å utforme en spørreundersøkelse som ble sendt ut til hele regionen. Resultatene fra disse ble videre vurdert og det ble identifisert fire områder hvor Veidekke bør gjøre endringer. Disse forslagene er som følger: 1. Tidligere involvering av UE for å sikre nok tid til opplæring og forberedelse 2. Opplæring av alle UE som skal involveres i IP 3. Informasjonsflyt må bedres ved hjelp av bedre informasjon både i forkant av møter og ved hjelp av møtereferater i ettertid. Et system for håndtering av endringer i tidsrommet mellom to møter kan også med fordel implementeres. 4. Avvikshåndtering må tas kraftigere tak i, både når underentreprenør er grunnen til dette og når Veidekke eier skylden
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titleOpplevde utfordringer med konseptet Involverende Planlegging En entreprenørs perspektiv
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel