Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlein-Paste, Alex
dc.contributor.authorSkjærbekk, Krister Helland
dc.date.accessioned2017-09-30T14:01:13Z
dc.date.available2017-09-30T14:01:13Z
dc.date.created2017-09-30
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16094
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457581
dc.description.abstractVegsalting er viktig for god framkommelighet og for å opprettholde trafikksikkerheten. Etter hvert som saltbruken øker, blir det behov for å optimalisere bruken grunnet miljøkonsekvenser. Riktig spredemetode er et mulig tiltak for optimal saltbruk. I denne masteroppgaven undersøkes salttapet ved befuktet salt som spredemetode. Det studeres hvordan ulike befuktningsvæsker og saltets kornstørrelse, påvirker salttapet som følge av blow-off Studien har bestått av en litteraturgjennomgang og laboratorietesting. Laboratorieforsøkene ble utført på en friksjonsbane hos NTNU, der et hjul ruller over en asfaltplate med utspredt salt. Hensikten med forsøket var å simulere blow-off ved fire forskjellige befuktningsvæsker. Forsøkene baserer seg på befuktning med 80 vektprosent salt og 20 vektprosent løsning/vann. Det ble brukt fire forskjellige befuktningsvæsker (NaCl-løsning, MgCl2-løsning, sukkerløsning og vann). For å kunne undersøke effekten på blow-off på ulike kornstørrelse av salt ble det brukt finkornet og grovkornet salt (siktet til 0-1mm og 2-4mm). Arealet av asfaltplaten som ble saltet var på 180 cm2. Det ble benyttet 2 gram salt og 0,6 gram løsning, som tilsvarer 110 g/m2 salt og 33 g/m2 løsning. Ett av målene i denne oppgaven var å undersøke hvor godt friksjonsbanen simulerte blow-off av salt. Friksjonsbanen har fravær av turbulens og gir et potensiale for blow-off. Oppgaven peker på usikkerheter knyttet til friksjonsbanen og målemetoden. Resultatene i oppgaven viser at det er liten forskjell på salttap på forskjellige befuktingsvæsker. MgCl2-løsning viser et noe mindre salttap enn de øvrige befuktningsvæskene, men dog så lite at resultatet kan være tilfeldig. Salt uten befuktningsvæske viser større forskjeller, der salttapet er mellom 16-20 % høyere enn salt med befuktning. Et annet interessant funn resultatene viser, er at det er større forskjeller på salttap avhengig av kornstørrelse. Saltfraksjon 2-4 mm har 21 % lavere salttap sammenlignet med saltfraksjon 0-1 mm.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Veg
dc.titleVarighet av salttiltak med befuktet salt - Effekt av ulike befuktningsvæsker og kornstørrelse på salttap fra vegbanen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel