Show simple item record

dc.contributor.advisorFiskum, Tove Anita
dc.contributor.authorSvestad, Daniel Grindheim
dc.date.accessioned2017-09-28T09:11:10Z
dc.date.available2017-09-28T09:11:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457247
dc.description.abstractI dag vet vi at det er mange elever som ikke finner seg til rette i skolen. Noen av disse står i fare for å utvikle relasjons- og atferdsvansker, og senere være i risikosonen for tilkortkomming i skolen, som igjen kan føre til andre problemer (Befring, Frønes og Sørlie, 2010). Det er derfor svært viktig med forebyggende arbeid. Fokusområdet i denne studien dreier rundt følgende problemstilling: ”Hvordan kan uteskole føre til bedre skolemotivasjon og atferdsregulering for elever med utagerende atferdsproblem/ADHD?”. Formålet med studien er å undersøke hva som kan gjøre uteskole til et nyttig verktøy i arbeidet med elever som ofte viser utagerende atferd. Jeg ønsker å belyse både hva elevene kan finne utfordrende i den ordinære undervisningen, samt hva med uteskole som kan ha positiv effekt på elevens motivasjon og atferd. Videre ønsker jeg at studien skal kunne overføres til lignende situasjoner, der det kan være aktuelt å innføre alternative undervisningstiltak for å optimalisere skolesituasjonen for elever som ofte viser utagerende atferd. Denne studien viser at å benytte uteskole i arbeidet med elever som noen ganger viser utagerende atferd kan ha positiv effekt på flere måter. Fiskum og Suul (2014) påpeker at denne type arbeid åpner for en praktisk kunnskapsform som ikke vektlegges i like stor grad som den teoretiske, men som kan passe enkelte elever bedre. Elevene har en tilhørighet i gruppen på uteskoletiltaket, og elevene opplever å mestre. Tidligere forskning har også vist at denne type arbeid åpner for sterkere relasjoner mellom lærer og elev (Cramp, 2008; Jordet, 2010; Skaugen og Fiskum, 2015). I tillegg har den økte mengden fysisk aktivitet på uteskoletiltaket positiv effekt på elevenes emosjonsregulering (Fiskum, 2015). I denne studien har jeg benyttet en kvalitativ metode med fokus på det kvalitative forskningsintervju og en deltakende observasjon. Når forskeren søker en forståelse av hvordan informantene opplever en situasjon, egner det seg å bruke kvalitative forskningsmetoder (Thagaard, 2015). Forskningsfeltet er et uteskoletiltak som har fokus på at elevene skal oppleve trygge rammer, mestringsopplevelser og ansvar. Utvalget i studien består av fire elever. To av elevene er medisinert for ADHD, en elev er medisinert for ADD, mens den siste eleven ikke har noen diagnose.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectMasteroppgave i Spesialpedagogikknb_NO
dc.titleUteskole som motivasjons- og atferdsregulerende verktøy for elever med atferdsutfordringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record