Show simple item record

dc.contributor.advisorKjølle, Gerd
dc.contributor.authorNygaard, Magnus Holm
dc.date.accessioned2017-09-25T14:00:52Z
dc.date.available2017-09-25T14:00:52Z
dc.date.created2017-06-11
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17417
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456598
dc.description.abstractDistribusjonsnettet i Norge er delt inn i 139 konsesjonærområder. Hver av disse er pålagt av NVE å rapportere data om feil og avbrudd. På grunn av rivende utvikling innenfor datateknologi knyttet til "det digitale skiftet" åpner det seg nye muligheter for anvendelse av kartfestede data. Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke mulighetene til å benytte geografiske informasjonssystemer (GIS) for å presentere feilstatistikk på nye måter. Måten distribusjonsnettet er strukturert på gjør det mulig å sammenligne feilstatistikk mellom nettselskap. I denne oppgaven er det undersøkt om geografiske data kan brukes som basis for en slik sammenligning. Det ble derfor utviklet et dashbord i ArcGIS. En bakgrunnsstudie av feilanalyse og en praktisk utforming av verktøyet "dashbord" med påfølgende vurdering utgjør kjernen i oppgaven. Bakgrunnsstudiet gir en oversikt over dagens rapporteringssystem for feil og avbrudd i kraftsystemet (FASIT), som lagrer store mengder nyttig informasjon om nettselskapene. TrønderEnergi ble kontaktet og brukt som modell i arbeidet. Oppgaven fokuserer på kart som medium og bruk av geografiske data NVE har om nettselskapene i dag. Den praktiske utformingen bygger på erfaringer fra bakgrunnsstudiet til å utvikle en dashbordvisning for sammenligning av feilstatistikk mellom selskaper. I motsetning til tradisjonell feilstatistikk som tar for seg alle nettselskaper samlet sett, vil et dashbord kunne gi rom for å analysere individuelle forskjeller mellom nettselskap. Den praktiske utformingen av dashbordet ble begrenset av mangelfull programmeringserfaring med GIS som er tidkrevende og komplisert, samt mangel på kartfestede data. Erfaringen med dashbordet viser at man kan sammenligne feilstatistikk fra ulike nettselskap. Løsningen ble presentert for TrønderEnergi som var positive til sammenligning ved bruk av geografiske rammevilkår. For feilstatistikkens del ble det slått fast at koordinatfesting av feil er en forutsetning for å kunne gjøre inngående sammenligninger. Vurderingen avdekker også at flere forhold i feilrapporteringen og kilden til anleggsdata (eRapp) bør forbedres for å effektivt kunne produsere god feilstatistikk for nettselskapene. Oppgaven belyser også muligheter for videreutvikling og gir eksempler på andre kartkilder knyttet til geografiske, topografiske eller klimatiske faktorer som kan brukes i feilanalyse. Hovedkonklusjonen for oppgaven er at det er et behov i nettselskapene til å kunne nyttiggjøre seg av egen feilstatistikk og sammenligne seg med andre selskap. Økt bruk av GIS innenfor kraftbransjen vil på sikt kunne bidra til å styrke arbeidet i mange av de utfordringene bransjen står ovenfor.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergi og miljø, Elektrisk energiomforming
dc.titleSammenligning av feilstatistikk mellom nettselskaper - Med utgangspunkt i kostnadsnormen og bruk av GIS
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record