Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSand, Kjell
dc.contributor.advisorForseth, Arnt-Magnar
dc.contributor.authorHellesø, Tomas Oskar
dc.date.accessioned2017-09-25T14:00:50Z
dc.date.available2017-09-25T14:00:50Z
dc.date.created2017-06-30
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17349
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456596
dc.description.abstractDenne masteroppgaven presenterer en prototype til metodikk for identifisering av potensielle områder for mikronett i distribusjonsnettet til TrønderEnergi Nett AS. Med mikronett menes en egen kontrollerbar enhet i kraftnettet med last, distribuert energiproduksjon og energilagring som kan driftes både tilkoblet kraftnettet eller frakoblet i såkalt øydrift. Metodikken benytter programmet Powel Netbas til å identifisere og hente ut nettdata til potensielle caser med svakt lavspentnett, deretter analyseres egnethet for mikronett i casene med programmet Matlab. Avslutningsvis gjøres en kostnad-nytte-analyse for de fem best vurderte casene. Kostnadsanalysen gir en prisindikasjon om etablering av et mikronett i \\øydrift kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt i hvert case. Rapporten tar i hovedsak for seg nettanalyse og vurdering av kriterier for å identifisere og vurdere potensielle mikronett-caser. Videre utredning og simulering av mikronett for casene anses som utenfor oppgavens omfang og avgrensning. Det ble konkludert med at en fungerende fire-trinns metodikk for mikronett i øydrift ble oppnådd. Metodikken ble utprøvd for to ulike testcaser i prosjektet. Styrken til metodikken er at den nyttiggjør seg av den store mengden nettdata et nettselskap besitter, og metodikken kan vurdere nettdata til flere hundre caser samtidig. Svakheten til metodikken er at den ikke automatisk identifiserer caser ytterst på radiell i distribusjonsnett (avgjørende faktor for grunnlag til å søke NVE om "Fritak for leveringsplikt"). I tillegg må lengden av høyspent-ledning for radiell ut til nettstasjon sjekkes manuelt i Netbas-kartet. For kriterier ble det konkludert, at de fire viktigste kriteriene for at mikronett kan være lønnsomt i et case er: Lavt energiforbruk [kWh], svakt lavspentnett med behov for nettforsterkning, nettstasjon ytterst på radiell i distribusjonsnett og lange høyspentlinjer for radiell ut til nettstasjon. Fra resultater i testcasene ble det funnet et case: "22060 Olderøy Vest", som potensielt kan være lønnsomt for videre mikronettutredning.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergi og miljø, Elektriske kraftsystemer
dc.titleMetodikk for identifisering av potensielle nettområder for mikronett i distribusjonsnett
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel