Show simple item record

dc.contributor.advisorKlakegg, Ole Jonny
dc.contributor.authorJohannesen, Victoria Henanger
dc.date.accessioned2017-09-21T14:01:23Z
dc.date.available2017-09-21T14:01:23Z
dc.date.created2017-06-14
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17764
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456116
dc.description.abstractParsellering er en svært vanlig måte å gjennomføre vegprosjekter på i Norge i dag. Denne masteroppgaven har tatt for seg en vegstrekning som er opprustet i parseller. Oppgaven har tatt utgangspunkt i fylkesveg 60 mellom Olden og Innvik. Hensikten med denne oppgaven har vært å finne konsekvensene av å bygge veger i parseller. For å svare på problemstilling ble det utformet 4 forskningsspørsmål: Hvilke konsekvenser har det å bygge i parseller for kostnadene? Hvilke konsekvenser har det å bygge i parseller for standarden på vegen Hvilke konsekvenser har det å bygge i parseller for sikkerheten? Hvilke konsekvenser har det å bygge i parseller for framkommeligheten? Resultatene og målet med oppgaven ble oppnådd gjennom dokumentstudie av fylkesveg 60 Olden-Innvik, samt et litteraturstudie. Dette er presentert gjennom de fire forskningsspørsmålene. Gjennom analyse og sammenligning av resultatene fra dokumentstudiet og litteraturstudiet ble det kommet frem til at kostnadene og standarden på vegen er det som blir direkte påvirket av å bygge i parseller. Kostnadene ville trolig vært lavere hadde vegen blitt bygget som et helhetlig prosjekt. Hadde hele vegen blitt opprustet på samme tid hadde hele vegen hatt samme standard, og da også tilfredsstilt kravet til dagens standard den dagen den stod ferdig. Når opprustingen har tatt så lang tid som for Olden-Innvik er det sånn at man nesten må begynne å ruste opp de første parsellene igjen. Man sitter igjen med en veg som totalt sett ikke tilfredsstiller dagens krav. Videre konkluderes det med at det er standarden og utformingen av vegen, samt trafikkmengden som har noe å si for trafikksikkerheten og framkommeligheten. Hvilken standard vegen er bygget etter vil dermed få følgekonsekvenser for sikkerheten og framkommeligheten på vegen. Om vegen blir opprustet som ett eller ti prosjekt har lite å si for sikkerheten og framkommeligheten, om vegen blir utformet likt i alle prosjektene. Men i og med at vegen er bygget i parseller er standarden på parsellene ulik og dette vil påvirke sikkertheten og framkommeligheten på vegen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectProject Management, Civil Engineering
dc.titleKostnaden ved opprusting av Norges verste veg: Fv 60 Olden Innvik i Stryn kommune, Nordfjord
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record