Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVulchanova, Mila Dimitrova
dc.contributor.advisorFeilberg, Julie
dc.contributor.authorLyche, Marianne
dc.date.accessioned2017-09-19T11:27:04Z
dc.date.available2017-09-19T11:27:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455447
dc.description.abstractDette er en masteroppgave i erfaringsbasert studie i logopedi ved NTNU i Tronheim. Tittelen er autisme og språk. Masteroppgaven handler om hvordan ordlæring og utvikling av begrepsforståelse foregår hos høytfungerende autistiske barn i alderen to til seksten år sammenlignet med typiske barn. Jeg er lærer og jeg tror at bedre kunnskap om emnet vil føre til at jeg bedre kan hjelpe autistiske barn til å få mer utbytte og kunne oppnå mer livskvalitet i skolen. Jeg har valgt å gjøre en litteraturstudie hvor jeg samler og analyserer tidligere funn fra fagfellevurderte artikler. Formålet med prosjektet er, via gjennomgang av relevant teori, å få økt kunnskap og innsikt i hvordan autistiske barn lærer ord og begreper. Kunnskaps-utviklingen innen feltet har vært stort de siste årene. Jeg har valgt å skrive om utvikling av ordlæring og begrepsforståelse for aldersgruppen to til seksten år fordi dette er en kontinuerlig og vedvarende prosess som foregår fra innlæringen av de første ordene, opp gjennom førskole- og skolealder. Det ser ut til at høytfungerende (HF) autistiske barn hverken har fonologiske, morfologiske eller syntaktiske vansker sammenlignet med typiske barn. I forhold til typiske barn ser det ut til at høytfungerende autister er mer opptatt av ordets struktur, mens typiske barn er mest oppmerksom på det sosiale aspektet ved ordet. Dette kan være forklaringen på at høytfungerende autistiske barn kan lære ordet feil i forhold til typiske barn, og antyder et annet mønster for læring hos dem. Sannsynligvis kan avvikende mønstre i leksikalsk integrasjon føre til svekkede semantiske kunnskaper, pragmatiske vansker og forståelse av språk slik som metafor-forståelse og syntaks. Hos høytfungerende barn med autisme ser det ut til at vanskene avtar med alderen. Men det er rapportert om pragmatiske vansker over hele autismespekteret, også der hvor det strukturelle språket er intakt. Konklusjonen på problemstillingen er at høytfungerende autistiske barn lærer ord på atypisk måte og ordene lagres på en annen måte enn hos typiske barn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleAutisme og språk - En narrativ litteraturstudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelignb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel