Show simple item record

dc.contributor.authorLønnum, Marthe
dc.date.accessioned2017-09-14T07:57:46Z
dc.date.available2017-09-14T07:57:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454639
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan elever på 8. trinn leser rap-låten «Styggen på ryggen» av OnklP & De Fjerne Slektningene, og hvordan de utvikler mening gjennom litterære gruppesamtaler. Forskningsdesignet i studien er kvalitativt, og undervisningsdesignet kombinerer individuelt skrevne inngangs- og utgangstekster, litterære gruppesamtaler og en oppsummerende helklassesamtale. Prosjektets teoretiske rammeverk spenner over tre faglige fokus, og det bygger direkte på tre forskningsspørsmål som jeg stiller i studien. Det første forskningsspørsmålet «Hvilke forestillingsverdener beveger elevene seg mellom når de leser rap-låten?», er forankret i resepsjonsteori (Iser, 1981). Langers (1995, 2011) teori om forestillingsbygging er sentral i designet av undervisningsopplegget og i analysene av datamaterialet. Det andre spørsmålet «Hvordan forholder elevene seg til det lyriske jeget og til personifikasjonen av Styggen på ryggen i teksten?», handler om hvordan elevene forholder seg til jeget, og knyttes til emosjonell og affektiv narratologi (Nussbaum, 2016; Andersen, 2016). Det siste forskningsspørsmålet: «Hvilke tegn til kollektiv meningsskaping finner jeg?», bygger på et sosiokulturelt syn på læring som sier at vi lærer gjennom språklig interaksjon med andre (Vygotskij, 1986; Mercer, 2000). Mye av forskningen på feltet litterære samtaler er gjennomført i videregående skole. Prosjektet mitt kan bidra med kunnskap om og i innsikt i hvordan elever tidlig i ungdomsskolen skriver og samtaler om en litterær tekst. Tekstvalget i studien kan kanskje ses som utradisjonelt, men det utvidede tekstbegrepet i læreplanen gir hjemmel for å arbeide med rap-låter i norskfaget, og slik kan dette prosjektet være med på å synliggjøre bredde i det norskfaglige tekstarbeidet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleLitterære samtaler som utøvelse av faglighet i norsk: en studie av 8. trinnselever som leser, skriver og samtaler om rap-låten "Styggen på ryggen"nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record