Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSørby, Knut
dc.contributor.authorAndfossen, Alexander John
dc.date.accessioned2017-09-08T14:01:07Z
dc.date.available2017-09-08T14:01:07Z
dc.date.created2017-06-11
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17288
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453824
dc.description.abstractAutodesk Fusion 360 ble introdusert i 2013 og har siden utviklet seg til å bli den foretrukne programvaren for CAD/CAM blant de ansatte på verkstedet på MTP Valgrinda, NTNU. Det har frem til nå manglet en postprosessor til Fusion 360 CAM som genererer maskinkode for 5-aksemaskinen Deckel Maho DMU 50 eVolution på verkstedet. Dermed har de ansatte foretrukket å bruke de avanserte 3-og 4-aksemaskinen, som kan styres med maskinkode generert fra Fusion 360 CAM. En postprosessor er et bindeledd mellom CAM og en CNC-maskin, der informasjonen om verktøybanene definert i CAM postprosesseres til CNC-kode som kan tolkes av styringssystemet til CNC-maskinen. Autodesk har utviklet postprosessorer som er tilpasset de fleste styrings-språkene på markedet, men ettersom CNC-maskiner har ulike egenskaper må ofte postprosessorene tilpasses den tiltenkte CNC-maskinen. Fusion 360 kommer med gratis lisens for studenter og kan brukes med operativsystemene til PC, Mac og mobil, som gjør det godt egnet som CAD/CAM-programvare til undervisning ved NTNU. Professor Knut Sørby ønsket at det skulle undersøkes hvordan Autodesk Fusion 360 kunne innføres som en del av undervisningen ved NTNU, både et opplegg for introduksjon til Fusion 360 CAD og CAM med enkel 3-aksemaskinering, samt et mer avansert CAD/CAM-opplegg med 5-aksemaskinering. I denne oppgaven ble det gjort tilpasninger i kildekoden til en postprosessor utviklet av Autodesk med navnet mach3mill.cps, slik at det kunne genereres CNC-kode fra Fusion 360 CAM, tilpasset maskinen Proxxon-FF 500CNC med styringsspråket Mach3. CNC-maskinen brukes som en del av et studentprosjekt i emnet TPK4190 - Produksjonsteknologi på NTNU, der Sørby er fagansvarlig. Som en del av denne oppgaven ble det også utviklet en manual for hvordan studentene kan bruke Fusion 360 CAD og CAM til å maskinere ut komponenten som brukes i studentprosjektet. For et mer avansert opplegg ble det fokusert på utvikling av en postprosessor til Fusion 360 CAM, som kan generere maskinkode til 5-aksemaskinen Deckel Maho DMU 50 eVolution. Autodesk har utviklet en postprosessor med navnet Heidenhain iso.cps. Denne postprosessoren ble brukt som utgangspunkt for å programmere en postprosessor som kalkulerer verktøybaner med likninger fra inverskinematikken til Deckel Maho DMU 50 eVolution. For at Heidenhain iso.cps skulle håndere situasjoner der det oppstår en singularitet, uten at verktøyet kolliderer, ble en singularitetskontroll programmert inn i postprosessoren ved å bruke likningene fra direkte-og inverskinematikken til Deckel Maho DMU 50 eVolution. Det ble også utviklet en lineariseringskontroll som bruker likningene fra direkte-kinematikken for å sjekke om rotasjonsaksene i maskinen fører til et større avvik mellom to punkt i verktøybanen enn det som tolereres og eventuelt interpolerer et midtpunkt mellom de to punktene i verktøybanen. Nøyaktigheten til Deckel Maho DMU 50 eVolution ble utbedret ved å kalibrere et nytt maskinnullpunkt. Flere fysiske tester med simultan 5-aksemaskinering på ulike modeller med verktøybaner generert av den utviklede postprosessoren fra Fusion 360 ble utført med tilfredstillende resultater, blant annet en test der maskinkoden generert av postprosessoren håndterte en singularitet uten å kollidere med arbeidsstykket. Mobius-ringen, som er antatt å være en krevende modell å frese, ble maskinert med et tilfredstillende resultat. For å gi doktorstipendiatene til Sørby innføring i Autodesk Fusion 360 CAD og CAM med ulike simultan 5-aksefunksjoner ble en manual for å modellere og programmere verktøybaner som så postprosesseres til maskinkode tilpasset Deckel Maho DMU 50 eVolution utviklet.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectProduktutvikling og produksjon, Produksjonsteknologi
dc.titleCAM-programvare for CNC-programmering
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel