Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvald
dc.contributor.authorWindingstad, Ståle
dc.date.accessioned2017-09-04T08:06:27Z
dc.date.available2017-09-04T08:06:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452911
dc.descriptionMaster i organisasjon og ledelse, relasjonsledelsenb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvilken betydning refleksjon har for lederutvikling. Samtlige fem ledere som er dybdeintervjuet rundt dette tema i en statlig virksomhet i Norge hevder at refleksjon er viktig. To av lederne hevder med sterke utsagn at refleksjon ikke bare er viktig men faktisk er en forutsetning for lederutvikling. At refleksjon i form av dypere ettertanke, er det som må til for at ledere kan endre sin bruksteori som styrer deres atferd slik det bl.a. er beskrevet av Argyris og Schøn (1978). Det vi har sett i undersøkelsen er at ledere uansett ledernivå ser ut til å bruke mest tid på å reflektere rundt hvordan de kan skape best mulig utvikling av bedriften gjennom de medarbeidere de er satt til å lede. Det er her de går «i læringssirkler» når det gjelder å avlede erfaringer, reflektere og justere sine handlinger i tråd med læringsperspektivet til Kvalsund (2011). Dernest ser jeg at lederne bruker en del tid på å reflektere over hvordan de kan forbedre arbeidsprosesser som kommer kundene til gode. Samtidig uttaler tre av fem ledere at de får for liten tid til refleksjon i en travel lederhverdag, og at deres refleksjoner for det meste foregår som en mental øvelse oppe i hodene deres. De etterlyser et refleksjons-loggverktøy der de kan skrive ned og dele sine erfaringer fra hverdagen som kan styrke både individuell og kollektiv læring. Dette er et område som bør vurderes styrket i forskningsobjektet. I følge Tiller og Helgesen (2011), gir skriftlig refleksjon et sterkere læringsutbytte (meta-refleksjonsnivå) hos ledere. Det kan derfor drøftes hvorvidt ledere som ikke benytter dette kan oppnå ønsket lederutvikling. En leder i forskningsobjektet fremhever at det er grupperefleksjonene med andre ledere omkring reelle problemstillinger fra virksomheten som er mest nyttig. Forskningsobjektet har tatt i bruk refleksjonsgrupper men de møtes relativt sjelden. Når det gjelder ledernes erfaringer med lederevaluering og refleksjonsverktøy uten logg eller dagbokfunksjon er resultatene ikke entydig positive ift hvor stor nytteverdi lederne opplever rundt dette. Lederne har en del tanker om hvordan disse verktøyene kan fungere bedre som beskrives nærmere i denne oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title''Fra ord til handling'' : hvilken betydning har refleksjon for lederutvikling?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record