Show simple item record

dc.contributor.advisorFikse, Camilla
dc.contributor.authorAlnæs, Mona Anita Kristensen
dc.date.accessioned2017-09-04T07:59:03Z
dc.date.available2017-09-04T07:59:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452909
dc.descriptionMaster i organisasjon og ledelse, spesialisering i relasjonsledelse.nb_NO
dc.description.abstractSkatteetaten har som flere andre offentlige etater vært gjennom mange og store endringsprosesser de siste 20 årene, sist ved overføringen av ansatte og oppgaver innen avgiftsberegning og innkreving fra Tolletaten til Skatteetaten. Tidligere prosesser i Skatteetaten har vært indre omorganiseringer, hvor flytting av oppgaver og mennesker har skjedd internt i Skatteetaten i et forsøk på å effektivisere arbeidet og arbeidsoppgavene, men ikke tilføre nye eller fjerne noen. Overføringen fra Toll var første gang siden innlemmingen av Fylkesskattekontorene i 2006 at Skattekontorene skulle tilføres oppgaver, mennesker og kompetanse. Ledelse i endringsprosesser kan være krevende, og prosessen stiller store krav til prosjektets ledelse. Jeg har i mine undersøkelser sett på endringsprosessen i Skatteetaten fra vedtaket om overføringen av oppgaver og ansatte ble annonsert i mars 2014 og frem til den fysiske overføringen fra Toll ble gjennomført nærmere 2 år senere i januar 2016. Jeg har i oppgaven fokusert på prosessen rundt overføringen, og hvordan de ansatte i Toll ble informert og involvert i prosessen fra sammenslåingen ble bestemt til den fysiske sammenslåingen skjedde. Dette for å se om den suksess som eventuelt ble oppnådd kan knyttes til bruk av aksepterte ledelsesteknikker, og om de utfordringer som eventuelt var der kunne vært forutsett ut fra organisasjonslæren og de to etatenes eventuelle opptreden på tvers av dette. Jeg har foretatt totalt 12 intervjuer med informanter i Skatt og Toll. I tillegg har jeg hatt tilgang til kvantitative spørreundersøkelser foretatt av Skatteetaten i forbindelse med overføringen. Jeg har i oppgaven sammenlignet informasjon og tilbakemelding fra informantene i den kvalitative undersøkelsen og respondentene i de kvantitative undersøkelsene for å se om det var sammenfallende resultater. Skatteetaten har som nevnt betydelig erfaring innen omorganiseringer og dette reflekteres også i undersøkelsen selv om denne siste omorganiseringens prosessen ikke har vært helt uten utfordringer. Omorganiseringen fremstår i dag som vellykket, både i forhold til en fornuftig og effektiv arbeidsfordeling mellom to etater med tilgrensende arbeidsoppgaver, og i forhold til de ansatte som ble overført som i dag fremstår som vel integrerte i Skatteetaten. Som jeg kommer tilbake til i oppgaven var imidlertid veien til dette resultatet ikke helt problemfri og mine undersøkelser viser at selv om prosessen fra et overordnet perspektiv er riktig og resultatet også fremstår vellykket er det flere elementer på veien som kan gjøre selve iii gjennomføringen av endringsprosessen mer eller mindre vellykket, for de ansatte som omfattes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEn kvalitativ intervjustudie av ansattes opplevelse av involvering i offentlige etaters endringsprosesser : ''mer motivert når jeg ble involvert, men skjønte vel etterhvert at vi måtte motivere hverandre''nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record