Show simple item record

dc.contributor.advisorAllgood, Eleanor
dc.contributor.authorHovland, Helene Magnussen
dc.date.accessioned2017-09-01T12:17:20Z
dc.date.available2017-09-01T12:17:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452798
dc.descriptionMaster i rådgivingsvitenskapnb_NO
dc.description.abstractUtgangspunktet for mastergradsoppgaven er temaet: møte med det spenningsfylte i en medarbeidersamtale. Hensikten med studien er å se nærmere på hvordan ledere og medarbeidere opplever møtet med det jeg betegner som noe uforutsigbart, motsetningsfylt, ubehagelig og anspent. En Q-metodologisk forskningsmetode ble benyttet for å belyse temaet og for innsamling av datamateriell. 21 informanter, derav 10 ledere og 11 medarbeidere i to bedrifter har gjennomført en Q-sortering av 36 utsagn. Ved hjelp av et eksperimentelt forskningsdesign har utsagnene blitt dannet. I tillegg har et innhentet kommunikasjonsunivers i tråd med Q-metodologiske prinsipper, relevant teori og egne erfaringer hatt en innvirkning på utsagnsformuleringen. På bakgrunn av sorteringenes analyse i dataprogrammet PQMethod har ulike subjektive syn blant informantene kommet til. Deretter har en faktortolkning foretatt av meg gitt følgende navn til fire ulike faktorsyn: Faktor 1: «Det relasjonelle som styrkende i dialogen», Faktor 2: «En harmonisk og unnvikende tilnærming», Faktor 3: «En tilfreds og likeglad holdning» og Faktor 4: «Et utviklingsrettet engasjement». Totalt sett sier faktorene noe om hvordan personer handler og opptrer, og hva som blir avgjørende når det spenningsfylte fremtrer og oppleves i samtalen. Mine oppdagelser og innlevelse i arbeidet med faktorene har ført til relevante drøftingstemaer som ser på atmosfærens betydning, det relasjonelle aspekt, gjensidig læring i dialogen og utvikling i sjiktet mellom trygghet og vekst. Samtidig ses en mindre vektlegging hva angår et personlig fokus i samtalen. Med et utgangspunkt i oppgaven og de nevnte temaene kan det spenningsfylte ses på som et balansepunkt og ha potensiale til å utløse iboende ressurser i personen, i relasjonen og i medarbeidersamtalen i sin helhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMellommenneskelig balansering i det ukjente - En Q-metodologisk studie av hvordan ledere og medarbeidere opplever møte med det spenningsfylte i en medarbeidersamtalenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønsker fra forfatter.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record