Show simple item record

dc.contributor.advisorEinum, Sigurdnb_NO
dc.contributor.advisorSandlund, Odd Terjenb_NO
dc.contributor.advisorMuseth, Jonnb_NO
dc.contributor.authorNygård, Kennethnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:12:51Z
dc.date.available2014-12-19T13:12:51Z
dc.date.created2013-03-01nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier608828nb_NO
dc.identifierntnudaim:6771nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/245164
dc.description.abstractDersom forflytningsmønster er et trekk som er stabilt gjennom livet, er det flere årsaker til å anta at det kan påvirke vekst i de tidligere livsstadiene hos harr (Thymallus thymallus). Siden vekst før kjønnsmodning hos fisk er positivt korrelert med både overlevelse og fekunditet, vil individer med rask vekst oppnå høyere fitness. Hurtig vekst gjør imidlertid at fisken får et økt matbehov, og det vil dermed være ufordelaktig i et fragmentert habitat i tid og rom dersom det er predasjonsrisiko forbundet med forflytning mellom disse habitatene. Derfor kan man forvente en avveining mellom rask juvenil vekst og overlevelse. Over en periode på tre år ble 191 harr fanget og radiomerket i elvene Glomma og Gudbrandsdalslågen i Sør-Norge. Ved bruk av skjellprøver tatt av fiskene ble fiskelengder og vekst for hvert år tilbakeberegnet. I dette studiet blir både juvenil vekst og vekst etter kjønnsmodning sett i forhold til gytevandringens utstrekning og vandringer i sommersesongen. Analysen fokuserer på stor tids- og avstandsskala, over sesonger og kilometer. Ingen sammenheng ble funnet mellom sommervandring og juvenil vekst. Videre ble det ikke funnet noen effekt av kjønn eller noen forskjell mellom elvene på gytevandringens utstrekning eller omfanget av sommervandringer. Vekst etter kjønnsmodning var likevel noe bedre hos hanner enn hos hunner. Dermed må vi anta at vekst eller vandringsaktivitet hos harr blir påvirket av faktorer som skjer på en mindre skala enn den som er benyttet i dette studiet. Alternativt er vandringsaktivitet et trekk som ikke er stabilt gjennom livet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for biologinb_NO
dc.subjectntnudaim:6771no_NO
dc.subjectMBI Biologino_NO
dc.subjectØkologino_NO
dc.titleMovement and growth of European grayling Thymallus thymallus in two Norwegian riversnb_NO
dc.title.alternativeMovement and growth of European grayling <i>Thymallus thymallus</i> in two Norwegian riversnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for biologinb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record