Show simple item record

dc.contributor.advisorBogsti, Wenche Bergseth
dc.contributor.authorThoresen, Anette
dc.contributor.authorMoastuen, Trude
dc.contributor.authorBeltrowski, Maciej
dc.date.accessioned2017-08-15T07:38:44Z
dc.date.available2017-08-15T07:38:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450685
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge er det kun 15% som velger å fullføre livet hjemme. Denne andelen er blant de laveste sammenlignet med andre vestlige land. Grunnet Samhandlingsreformen legges det nå større vekt på at flere alvorlig syke og døende skal behandles i egne kommuner. Det er sykepleiere i hjemmetjenesten som har ansvar for å kartlegge og ivareta pasientens behov. Det er også viktig å involvere, informere og ivareta de pårørende som er en viktig ressurs i pasientens behandling, samt oppfølging av de pårørende i etterkant av et dødsfall. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan sykepleiere i primærhelsetjenesten kan skape trygghet for å imøtekomme den enkeltes ønske om å fullføre livet hjemme. Hensikten omhandler prosessen før valget, hjelpen som tilrettelegges underveis og tiden etterpå. Metode: Vi har benyttet en litteraturstudie som metode. Vi har gjennomført et grundig søk av vitenskapelige artikler i ulike databaser. I denne studien benytter vi 7 vitenskapelige artikler. Resultat: Ved hjelp av funnene fra artiklene identifiserte vi tre hovedtema som kan hjelpe oss å svare på problemstillingen. Temaene er: betydningen av samhandling mellom ulike tjenestenivå, organisering av hjemmetjenesten og viktigheten av samarbeid og ivaretakelse av pårørende. Konklusjon: Det er flere aspekter som er viktige for å gi god sykepleie til pasienter som ønsker å fullføre livet hjemme. Noen av de viktigste er: god kompetanse, nok ressurser, god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, viktigheten av god organisering samt ivaretakelse av pasient og pårørendenb_NO
dc.description.abstractBackground: It's only 15 percent Of The Norwegian population who choose to finalize their life span at home, which is the lowest rate among comparable countries in the western world. The newly implemented Health Care Interaction Reform emphasise that a higher rate Of the seriously ill and dying patients should be cared for in their local communities. It's the the community nurses who has the responsibility to assess and care for the patients needs. It's also seen as important to involve and support next of kin, families and relatives as a resource in the treatment and also support them following a passing. Purpose: The purpose of this thesis is to look into and study how nurses in primary care can create safety and accommodate each patient to die in their homes. We looked into the prosess prior to the decision, facilitating and the follow up after the decease. Method: We have utilised a study of literature as a method in our research and completed a thorough search of a wide selection of articles in different databases, seven articles all together. Results: We have identified three main issues in order to help us find answers. They are; the value and importance of interaction between different service levels, organisation of community care services and involvement and care for close family and next of kin. Conclusion: There are several aspect which are important to ensure sufficient nursing and care this patient group. Some of our findings are; high standard of competence, adequate interaction between specialist health services and primary care services, the importance of a strong organisation and at last, care and support for the patient and the families.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectHjemmedødnb_NO
dc.subjectHjemmesykepleienb_NO
dc.subjectKreftnb_NO
dc.subjectPårørendenb_NO
dc.subjectHome diseasenb_NO
dc.subjectHome Nursingnb_NO
dc.subjectCancernb_NO
dc.subjectNext of kinnb_NO
dc.titleHvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever viderenb_NO
dc.title.alternativeHow people die, remain as important memories of those who live onnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record