Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Nina Gunnerud
dc.contributor.authorFoss, Britt Jorid Børset
dc.date.accessioned2017-08-02T12:30:16Z
dc.date.available2017-08-02T12:30:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449755
dc.description.abstractPå slutten av 90-tallet mistet bygda Hasselvika i Rissa kommune en viktig arbeidsplass i form av Forsvarets virksomhet på Hysnes Fort. Hasselvikas lokalbefolkning var redd for at det ville gå dårlig med stedet, og representanter fra lokalbefolkningen ville gjøre noe for å bidra til at stedet skulle opprettholde seg som et attraktivt sted. I årene etterpå har nye utfordringer kommet, for eksempel er det en vedvarende fare for at skolen på stedet kan legges ned. Gjennom hele perioden har det blitt gjennomført ulike stedsutviklingstiltak av mindre størrelse som har vært svært ulike i formål, strategi og gjennomføring, men som alle har hatt som mål å gi et bidrag til at stedet skal fremstå som mer attraktivt, og alle bidrag er initiert og gjennomført av lokalbefolkningen selv. Mitt mål med denne oppgaven har vært å finne ut hvordan lokalbefolkningen i Hasselvika opplever og forholder seg til stedet sitt, sett ut ifra den situasjonen som stedet er i med mulige utfordringer rundt hjørnet, og om de ulike stedsutviklingstiltakene faktisk har hatt en betydning for hvordan de opplever stedet. Jeg har brukt en kvalitativ og fortolkende tilnærming for å nærme meg dette feltet, med gjennomføring av intervju som hoved metode. Jeg anvender teori om stedsbegrepet og ulike dimensjoner og tilnærminger til det, for så å vise hvordan ulike dimensjoner ved stedsbegrepet kommer til uttrykk i lokalbefolkningens egen forståelse av sted. Ellers er teori om sentralisering, mobilitet og eksogene prosesser forhold som rammer inn de lokale forholdene jeg fokuserer på. Lokalbefolkningen viser seg å være noe splittet i sin forståelse av sted og stedsutviklingstiltak, og jeg avdekker to ulike forståelsessystemer, eller diskurser, blant lokalbefolkningen. Et gjennomgående tema er deres opplevelse av hvorvidt det er tilstrekkelig for et sted å fungere hovedsakelig som bosted for pendlere, eller om et sted bør inneholde alle funksjoner i seg selv. Informantenes opplevelse av de ulike stedsutviklingsbidragene henger noe sammen med hvilken oppfattelse de har av hvordan et sted bør være, og hvorvidt stedsutviklingstiltakene bygger opp under deres forståelse av hva som er et vellykket sted eller ikke.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title«Det setter jo stedet på kartet» : småskala stedsutviklingstiltaks betydning for forståelse av sted : Hasselvika som casenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record