Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Anders Johnynb_NO
dc.contributor.authorFines, Idanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:12:17Z
dc.date.available2014-12-19T13:12:17Z
dc.date.created2012-02-02nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier489229nb_NO
dc.identifierntnudaim:6809nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244947
dc.description.abstractSammendragDen dominerende planktonorganismen i Atlanterhavet og Barentshavet er den calanoide kopepoden Calanus finmarchicus. Den er en nøkkelart i den marine næringskjeden, og har evnen til å lagre store mengder fett, som kan være den viktigste opptaksruten for lipofile forurensende stoffer til høyere trofiske nivå. C. finmarchicus er derfor betraktet som en økologisk relevant forsøks art.Ettersom en upassende respons til miljøbestemte og fysiologisk stimuli, som en årsak av toksiske effekter av forurensende stoffer, kan ha atskillige konsekvenser for overlevelse, selv på konsentrasjoner under dødelig nivå, er det viktig å undersøke adferds indikatorer for akvatisk toksisitet. Det ble totalt gjennomført fire eksponerings serier, hvor eksponerings media var WAFs basert på fersk og forvitret råolje. Eksponeringstiden var 24, 48, 72 og 96 timer. Endringer i flukt respons som en årsak av narkose indusert av olje eksponering ble målt. Parameterne som ble målt var flukt respons frekvens, flukt respons latens tid og utmattende effekter av repetitive hydrodynamiske forstyrrelser. Resultatet fra forvitret og fersk råolje eksponeringer viser at det skjer en nedgang i flukt respons frekvenser selv på konsentrasjoner langt under dødelig nivå, for alle eksponerings tider. Det ble derimot ikke funnet noen klar korrelasjon mellom råolje eksponering og endinger i latens tid eller utmattende effekter av repetitiv hydrodynamiske forstyrrelser.Tilstedeværelsen av signifikant reduksjon i flukt respons frekvenser i C. finmarchicus indikerer at endringer i flukt adferd kan fungere som endepunkt for toksiske effekter, av kjemikalier med konsentrasjoner under dødelig nivå, og kan blir brukt som en økologisk relevant biomarkør.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherInstitutt for biologinb_NO
dc.subjectntnudaim:6809no_NO
dc.subjectMBI Biologino_NO
dc.subjectFysiologino_NO
dc.titleEffects of Crude Oil Water Accommodated Fractions (WAF) on the Escape Behaviour in Calanus finmarchicus Gunnerus (Copepoda)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for biologinb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel