Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEggebø, Torbjørn Moe
dc.contributor.advisorVistad, Ingvild
dc.contributor.authorRossen, Janne
dc.date.accessioned2017-07-24T07:17:13Z
dc.date.available2017-07-24T07:17:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-326-2398-3
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449268
dc.description.abstractStimulering av rier med oxytocin og sammenheng med fødselsutfall Oxytocin blir ofte brukt under fødselen for å øke styrken på riene. Mangel på klare indikasjoner for bruk av oxytocin har ført til ulik praksis og tilfeldig bruk. Hensikten med studien var å undersøke om det kan være en sammenheng mellom bruken av oxytocin og hvordan fødselen blir for kvinnen og for barnet. Studie I Vi undersøkte retrospektivt risikofaktorer for blødning over 1000 ml etter fødselen og om dette hadde endret seg fra 1998 til 2007. Blødning over 1000 ml økte i studieperioden og risikoen var dobbelt så stor etter keisersnitt sammenlignet med vaginal fødsel (2.8 % vs. 5.9 %). Igangsetting av fødsel, stimulering av rier og keisersnittfrekvens økte, og disse faktorene viste sammenheng med alvorlig blødning etter fødselen. Bruk av oxytocin for stimulering av rier økte fra 5.8 % til 29.3 %. Studie II Målet med denne studien var å presentere en metode for å evaluere og kvalitetssikre utfall og hendelser for mor og barn i forbindelse med fødsel. Michael Robson har laget en metode der fødende kvinner kan klassifiseres i ti ulike grupper. Metoden ble først utviklet for å klassifisere bruken av keisersnitt. I denne studien presenterer vi hvordan vi kan klassifisere 16 fødselsutfall i henhold til de ti gruppene. Vi presenterer resultater fra fødeavdelinger i Stavanger, Dublin og nasjonale data fra Slovenia. Studie III Fødeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus endret indikasjonene og rutinene for oxytocinbruk i 2010. I løpet av en 5 års periode ble bruken av oxytocin under fødselen signifikant redusert fra 35.5 % til 23.6 %. Antall akutte keisersnitt og antall barn med lav pH i navlesnora gikk ned i samme tidsperiode og vi diskuterer om dette kan ha en sammenheng med redusert bruk av oxytocin. Flere kvinner opplevde blødning over 1000ml og varighet av fødsel over 12 timer. Studie IV Fødselsregistrene i Norge og Danmark ble brukt for å undersøke bruken av oxytocin for ristimulering hos førstegangsfødende kvinner med spontan fødselstart til termin. Vi fant at bruk av oxytocin økte med kvinnenes alder, bruk av epiduralbedøvelse og med akutte keisersnitt. Formålet med studien var å vurdere samspillet mellom disse faktorene. Ristimulering viste sammenheng med lavere forekomst av keisersnitt hos kvinner med epiduralbedøvelse, spesielt hos kvinner over 35 år. Konklusjon Målrettet bruk av oxytocin for stimulering av rier førte til redusert bruk av oxytocin og viste sammenheng med færre akutte keisersnitt og færre barn med lav pH i navlesnora. Kvinner med epiduralbedøvelse kan imidlertid ha fordel av ristimulering. Flere ulike faktorer har innvirkning på fødselsforløp og fordeler og ulemper må vurderes i forhold til hverandre. Robsons 10-gruppe klassifikasjonssystem kan være et nyttig hjelpemiddel for å kvalitetssikre fødselsutfall og for å sammenligne ulike fødeavdelingernb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2017:163
dc.relation.haspartPaper 1: Rossen, Janne; Økland, Inger; Nilsen, Odd Bjarte; Eggebø, Torbjørn Moe. Is there an increase of postpartum hemorrhage, and is severe hemorrhage associated with more frequent use of obstetric interventions?. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2010 ;Volum 89.(10) s. 1248-1255 https://doi.org/10.3109/00016349.2010.514324
dc.relation.haspartPaper 2: Rossen, Janne; Lucovnik, Miha; Eggebø, Torbjørn Moe; Tul, Natasa; Murphy, Martina; Vistad, Ingvild; Robson, Michael. A method to assess obstetric outcomes using the 10-Group Classification System: A quantitative descriptive study. BMJ Open 2017 ;Volum 7.(7) http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016192 This is an Open Access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0)
dc.relation.haspartPaper 3: Rossen, Janne; Østborg, Tilde Broch; Lindtjørn, Elsa; Schulz, Jörn; Eggebø, Torbjørn Moe. Judicious use of oxytocin augmentation for the management of prolonged labor. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2016 ;Volum 95.(3) s. 355-361 https://doi.org/10.1111/aogs.12821
dc.relation.haspartPaper 4: Rossen J, Klungsøyr K, Albrechtsen S, Løkkegård E, Rasmussen S, Bergholt T, Skjeldestad F.E. May oxytocin augmentation modify the risk of epidural analgesia for cesarean delivery among nulliparous women in spontaneous labor at term? A case-control study. Final published version https://doi.org/10.1111/aogs.13341
dc.titleOxytocin augmentation and its association with labor outcomesnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel