Show simple item record

dc.contributor.advisorAugestad, Liv Berit
dc.contributor.advisorFlanders, W. Dana
dc.contributor.authorBrunes, Audun
dc.date.accessioned2017-07-12T08:42:45Z
dc.date.available2017-07-12T08:42:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-326-2363-1
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448502
dc.description.abstractFysisk aktivitet, mental helse og dødelighet hos personer med synsnedsettelse: Resultater fra HUNT-studien Å fremme fysisk aktivitet i befolkningen er ansett som en av de beste strategiene for folkehelsen grunnet dens gunstige effekter på mental helse, samt i forebygging av ikke-smittsomme sykdommer og tidlig død. Allikevel, fordelene av regelmessig fysisk aktivitet kan variere mellom ulike grupper i befolkningen. Personer som lever med synstap opplever oftere problemer med å delta i fysisk aktivitet sammenlignet med personer uten synstap, samt at de har større utfordringer med helse, sosialisering og det å fungere i dagliglivet. Det er per i dag uklart hvilken betydning fysisk aktivitet har på helsen hos personer som lever med synstap. Hensikten med denne doktorgradsavhandlingen var å undersøke betydningen av fysisk aktivitet på fritiden hos personer med og uten selv-rapportert synstap i dens sammenheng med psykiske plager og dødelighet. I alle de tre studiene som er inkludert i denne avhandlingen er det blitt benyttet data fra ungdom og voksendelen av Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNTstudien). I tillegg ble data fra Dødsårsaksregisteret benyttet i en av studiene. Resultatene fra de tre studiene viste at ukentlig fysisk aktivitet, helst i moderat til høy intensitet, reduserte risikoen for depresjonssymptomer og tidlig død hos personer med selv-rapportert synstap, og styrken på sammenhengen var tilnærmet lik eller sterkere hos denne gruppen sammenlignet med personer uten selv-rapportert synsnedsettelse. Sammenhengene varierte mellom alder, kjønn og personlighet hos personer med selv-rapportert synsnedsettelse, noe som tyder på at responsen av fysisk aktivitet kan virke ulikt innad i denne populasjonen. Fysisk aktivitet hadde ingen sammenheng med angstsymptomer. Studiene bidrar til kunnskap om fysisk aktivitet og dens sammenheng med mental helse og dødelighet hos ungdom og voksne som rapporterer å ha nedsatt syn. Funnene tyder på at fysisk aktivitet kan vurderes som et sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak hos denne populasjonen. Allikevel, sammenhengen ser ut til å være kompleks og videre forskning er nødvendig.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2017:145
dc.relation.haspartPaper 1: Brunes, Audun; Flanders, W. Dana; Augestad, Liv Berit. The effect of physical activity on mental health among adolescents with and without self-reported visual impairment: The Young-HUNT Study, Norway. The British Journal of Visual Impairment 2015 ;Volum 33.(3) s. 183-199 http://dx.doi.org/10.1177/0264619615602298
dc.relation.haspartPaper 2: Brunes A, Flanders WD, Augestad LB. Physical activity and symptoms of anxiety and depression in adults with and without visual impairments: The HUNT Study © 2017. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license
dc.relation.haspartPaper 3: Brunes, Audun; Flanders, William Dana; Augestad, Liv Berit. Self-reported visual impairment, physical activity and all-cause mortality: The HUNT Study. Scandinavian Journal of Public Health 2016 ;Volum 45.(1) s. 33-41 http://dx.doi.org/10.1177/1403494816680795
dc.titlePhysical Activity, Mental Health, and Mortality among Individuals with Visual Impairment: The HUNT Studynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record