Show simple item record

dc.contributor.advisorStrømme, Alexnb_NO
dc.contributor.authorOlsen, Tonje Tomine Selandnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:11:48Z
dc.date.available2014-12-19T13:11:48Z
dc.date.created2011-06-20nb_NO
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier424959nb_NO
dc.identifierntnudaim:4391nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244760
dc.description.abstractDenne masteroppgaven ble skrevet som et avsluttende ledd i studiet Lektorutdannelse i realfag ved NTNU. Hensikten med oppgaven var å forberede elever på bruk av flervalgsoppgaver som vurderingsform. Det er en av vurderingsformene som blir benyttet på skriftlig eksamen i Biologi 2 fra våren 2008. I denne studien ble det fokusert på læringsverktøyet Test 2.0 i it s learning som metode for å forberede elevene til denne eksamenen. Det ble benyttet en testgruppe bestående av en lærer og 18 elever som gjennomførte undervisning i Biologi 2. I studien skulle elevene utføre to prøver: en flervalgsprøve i Test 2.0 og en kortsvarsprøve på papir. Studien ble gjennomført for å finne ut i hvilken av vurderingsmetodene elevene får vist sin kompetanse fra læreplanmålet Genetikk i Kunnskapskapsløftet best.Den teoretiske forankringen baserer seg på litteratur innenfor flervalgsoppgaver med utgangspunkt i fordeler og utfordringer ved bruk av flervalgsoppgaver som vurderingsform. Det ble også fremlagt teori rundt bruk av digitale tester i læringsplattformer. Metoden i undersøkelsen ble basert på en kasusstudie med bruk av kvantitative og kvalitative metoder. Til datainnsamlingen ble det utført spørreundersøkelser med avkrysningspåstander og åpne spørsmål, samt intervju av lærer og elever. Tendensene fra datamaterialet viste at elevene fikk vist sin kompetanse godt ved bruk av flervalgsoppgaver som vurderingsform, men flere av elevene mente at de fikk vist mer av sin kompetanse gjennom bruk av kortsvarsoppgaver. Læreren i denne studien hadde ikke benyttet Test 2.0 tidligere, og han var positiv til dette læringsverktøyet etter flervalgsprøven. Han så mange muligheter for å benytte dette verktøyet for underveisvurdering og for å forberede elevene til skriftlig eksamen. Sluttkonklusjonen av denne studien er at flervalgsprøver ikke må betraktes som en erstatning for-, men som et verdifullt supplement til de andre prøveformene som benyttes i undervisningen. Det gjelder også for Test 2.0. Den kan tilby elevene en ny læringsform, og den kan utgjøre et viktig supplement i lærerens pedagogiske verktøykasse.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for biologinb_NO
dc.subjectntnudaim:4391no_NO
dc.subjectMLREAL Lektorutdanning med master i realfagno_NO
dc.subjectKjemi og biologino_NO
dc.titleFlervalgsoppgaver og digitale læringsplattformer: En kvalitativ studie av forberedelse til den første delen av skriftlig eksamen i Biologi 2nb_NO
dc.title.alternativeMultiple-choice Tasks and Learning Management Systems: A qualitative study of preparation for the first part of the written exam in Biology 2nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber128nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for biologinb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record