Show simple item record

dc.contributor.advisorSætre, Alf Steinar
dc.contributor.advisorHarrison, J. Richard
dc.contributor.authorNguyen, Nhien
dc.date.accessioned2017-06-29T10:59:06Z
dc.date.available2017-06-29T10:59:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-326-2389-1
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447341
dc.description.abstractSummary of the thesis This dissertation examines the topic of learning from failure in the context of organizational innovation activities. The motivation for this work comes from the observation that many firms fail to reap the benefits of learning from failure when innovating whereas some others do learn from failure. Since innovation starts with new ideas that require experiments which may lead to either failure or success, learning from failure might seem natural in innovation activities. Yet it does not always happen in practice. The literature on organizational innovation management has provided valuable insights on this topic, especially with regards to technological innovation, but it remains underexplored in several respects. First, there is a lack of studies on the failure of management innovations that respond to adaptation and change. Second, there is a need for an overarching framework explaining the phenomenon of firms failing to learn from failure at multiple levels of analysis. Third, more empirical and conceptual studies are needed to explore or compare successful and unsuccessful post-failure learning in order to understand the characteristics of an effective learning process. This PhD thesis addresses these shortcomings of the current literature by focusing on three questions: (1) Why does a management innovation fail in the context of adaptation to change? (2) Why do many organizations fail to learn from failure in innovation activities? (3) How do some organizations learn effectively from innovation failures? To examine these questions, the dissertation employs a mix of research methodologies, from building a conceptual framework to conducting field research and systematically reviewing literature. These methodologies all relate to multiple levels: individual, group and organizational. Altogether, the dissertation contributes to the literature of innovation management and strategy by refining our understanding of the multifaceted nature of innovation and learning from failure in innovation activities at multiple levels of analysis.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag av avhandlingen Temaet for denne avhandlingen er hvordan organisasjoner lærer fra mislykkede forsøk på innovasjonsarbeid. Motivasjonen for avhandlingen oppstod gjennom observasjonen at mange bedrifter ikke makter å dra nytte fra lærdom etter feilgrep i innovasjonsarbeid. Siden innovasjonsarbeid starter med ideer som krever eksperimentering som leder til enten suksess eller feilgrep er det naturlig at man ønsker å lære fra begge typer utfall. Dette skjer ikke alltid i praksis. Litteraturen som omhandler innovasjonsstyring i organisasjoner har gitt oss verdifull innsikt i dette temaet, spesielt i forhold til teknologiske innovasjoner, men det er fortsatt mye vi ikke forstår. For det første er det en mangel på studier som ser på administrativ innovasjon, eller innovasjoner som er knyttet til organisasjonell omstilling og tilpassing. For det andre er det behov for et overordnet, fler-dimensjonelt, rammeverk som kan forklare hvorfor bedrifter ikke lærer fra deres feilgrep. For det tredje kreves det flere empiriske studier som utforsker og sammenligner suksessfulle og ikke-suksessfulle forsøk på å lære av feilgrep slik at vi kan forstå hva som kjennetegner en effektiv læringsprosess. Min avhandling svarer på disse gapene i vår forståelse gjennom å fokusere på tre spørsmål: (1) Hvorfor feiler en administrativ innovasjon når tilpassing er nødvendig? (2) Hvorfor klarer så få organisasjoner å lære fra deres feilgrep når de forsøker å innovere? (3) Hvordan kan noen organisasjoner effektivt lære fra deres feilgrep i innovasjonsarbeid? For å undersøke disse spørsmålene bruker jeg en blanding av forsknings-metodologier, ifra å bygge konseptuelle modeller, å utføre feltstudier, til å utføre en systematisk litteratur-gjennomgang. Disse metodologiene relaterer seg til tre ulike nivå, nemlig individ-, gruppe-, og organisasjons-nivået. Sett under ett bidrar avhandlingen til forskningen på innovasjonsstyring og strategi gjennom å redefinere vår forståelse av de mange ansiktene til innovasjonsarbeid og læring fra feilgrep i innovasjonsarbeid ved å studere flere analysenivånb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2017:158
dc.titleLearning from failure in organizational innovation activities: Easier said than donenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record