Show simple item record

dc.contributor.advisorRønning, Frode
dc.contributor.authorVidisdottir, Margret Osk
dc.date.accessioned2017-06-27T14:00:59Z
dc.date.available2017-06-27T14:00:59Z
dc.date.created2017-06-01
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16157
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447085
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven er å belyse hvilke aspekter ved tekstoppgaver i matematikk oppleves som vanskelige for flerspråklige elever. Motivasjonen bak temavalget er et ønske om å kunne konkretisere hvilke tiltak som kan gjøres i arbeidet med å tilpasse matematikkfaget for denne elevgruppen. Forskningsspørsmålet som har dannet utgangspunkt for studien er følgende: Hvilke aspekter ved tekstoppgaver i matematikk opplever 18 flerspråklige elever ved en grunnskole for voksne innvandrere som utfordrende? For å besvare spørsmålet har det blitt utformet en casestudie med 18 informanter fra en grunnskole for voksne innvandrere i en mellomstor by i Norge. Skriftlige besvarelser av eksamensoppgaver for 10. trinn, samt modifiserte utgaver av de samme oppgavene blir besvart av alle informantene. Modifiseringene er gjort på bakgrunn av tidligere forskning om tekstoppgaver og flerspråklige elevers forståelse av disse. Oppgavene og elevbesvarelsene danner utgangspunkt for diskusjonen i intervjuene. Totalt er det tre intervjuer med fire elever i hvert. Utvalget av elever er basert på deres besvarelser på oppgavene og anbefalinger fra læreren deres. Datamaterialet som studien bygger på er dermed både skriftlige besvarelser på tekstoppgaver, og transkripsjoner fra intervjuer. Fokuset under intervjuene er både språklige og visuelle forskjeller mellom de ordinære eksamensoppgavene og de modifiserte oppgavene. I den forbindelse deler informantene sine tanker om hva de foretrekker og hvorfor. Videre diskuteres deres skriftlige besvarelser for å komme i dybden på hvilke matematikkfaglige aspekter som skaper utfordringer. Studien viser at elevene møter utfordringer av ulik karakter, og disse utgjør kategoriene i datamaterialet: Språklige aspekter, Visuelle aspekter og Matematikkfaglige aspekter. Sammensatte ord, tvetydige ord og ord fra kulturelt betinget ordforråd gjør det vanskelig for elevene å tolke oppgaveteksten riktig. Dessuten krever stort tekstomfang mer av elevene i prosessen med å tolke oppgaven. Videre er det viktig at det stilles et spørsmål for å presentere målet med oppgaven fremfor å bruke imperativ form. Illustrasjoner kan bistå elevene i forståelsesfasen i arbeidet med å løse tekstoppgaver, men disse kan også tiltrekke for mye oppmerksomhet og føre til feil svar. Fagbegreper og notasjoner i matematikkfaget blir også pekt på som utfordrende. Alle oppgavene i studien bygger på en form for multiplikativ situasjon, og det viser seg at noen slike situasjoner er vanskeligere enn andre, og vanskeligere enn additive situasjoner. Instrumentell forståelse av matematiske setninger og regler, og begrenset begrepsbilde, fører til at elevene ikke lykkes i løsningfasen i arbeidet med tekstoppgaver. På bakgrunn av dette er det grunn til å oppfordre lærere og oppgaveforfattere til å være bevisst på disse utfordringene for å tilpasse tekstoppgaver som oppgavesjanger i matematikkfaget til denne elevgruppen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning i realfag for trinn 8 -13, Matematikk og kjemi
dc.titleFlerspråklige elever i møte med tekstoppgaver i matematikk - En casestudie av 18 voksne innvandrerelever som belyser hvilke utfordringer de opplever i arbeidet med tekstoppgaver i matematikk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record