Show simple item record

dc.contributor.advisorBungum, Berit
dc.contributor.authorNergård, Gunnar
dc.date.accessioned2017-06-16T14:00:49Z
dc.date.available2017-06-16T14:00:49Z
dc.date.created2017-11-20
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16215
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446302
dc.description.abstractDenne oppgaven har som mål å undersøke hvilken plass fagområdet satellitt-teknologi kan få i den nye læreplanen for grunnopplæringen. Dette blir gjennomført gjennom oppgavens to primære forskningsspørsmål. Det første forskningsspørsmålet lyder På hvilke måter er det grunnlag for å inkludere satellitt-teknologi i læreplanen for naturfag i ungdomsskolen? . For å undersøke dette blir det gjort en analyse av det faglige innholdet av fagområdet satellitt-teknologi . Analysen blir gjennomført ved bruk av teorien om didaktisk transposisjon som grunnlag. Det andre forskningsspørsmålet er På hvilke måter opplever lærerne at et kurs om satellitt-teknologi ved NAROM er relevant for undervisningen i naturfag i ungdomsskolen? . Det empiriske grunnlaget baserer seg på intervjuer gjort med deltakere på dette kurset. Intervjuene blir analysert ved hjelp av tematisk koding. Mine resultater fra forskningsspørsmålene tyder på at det er et behov for å inkludere satellitt-teknologi i grunnopplæringen. Dette innholdet i fagområdet er nærliggende å forankre i kompetansemål for naturfag i ungdomsskolen, men det kan også benyttes i tverrfaglige undervisningsopplegg. Lærere som deltok ved kurset opplevde en stor nytteverdi ved å ta satellitt-teknologi i bruk i sin egen undervisning.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning i realfag for trinn 8 -13, Matematikk og fysikk
dc.titleSatellitt-teknologi: Hvilken plass kan fagområdet få i grunnopplæringen?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record