Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKanstad, Terje
dc.contributor.authorTautra, Siri
dc.date.accessioned2017-06-12T14:00:58Z
dc.date.available2017-06-12T14:00:58Z
dc.date.created2017-02-13
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16184
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445856
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler modellering og analyse med elementmetode-programmet Sofistik. Både testbjelken og tre spenns brua er analysert og resultatene er verifisert med håndberegninger. I oppgaven er det lagt vekt på å finne ut hva som skyldes påviste avvik og hvilken betydning disse avvikene har. Det er benyttet gjeldende regelverk for analyse av bruer i Norge. Testmodellen består av en fritt opplagt etteroppspennt betongbjelke i ett spenn. Bjelken er 10 meter lang med rektangulært tverrsnitt, høyde 0,5 meter og bredde 2 meter. Det er laget en modell med rett spennkabel og en modell med krum spennkabel. For testbjelken er det sett spesielt på virkninger fra betongens kryp og svinn, umiddelbare og tidsavhengige spennkrafttap. Det er påvist at Sofistik overstyrer oppspenningskraften som legges inn manuelt i programmet. Sofistik benytter oppspenningskraft som er lavere enn den som vanligvis benyttes i Norge. Dette kan være kritisk i oppspenningstilstanden, spesielt for bruer med kassetverrsnitt. Det bør derfor tas hensyn til at Sofistik benytter lavere oppspenningskraft enn det kabelen faktisk spennes opp med for slike bruer. Det er også påvist at det er en feil i analysene til Sofistik av spennkrafttap som skyldes relaksasjon. Denne feilen er ubetydelig men Sofistik har bekreftet at de vil rette den opp i neste oppdatering av programsystemet. Tre spenns brua er ei etteroppspennt bjelke/platebru i betong med spenn på 20,0 + 25,0 + 19,0 meter og total bredde på 7,4 meter. Det er utført analyse av egenvekt, superegenvekt og trafikklaster. Resultatene fra Sofistik er verifisert og de stemmer godt overens med det man kan forvente seg.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Prosjektering av konstruksjoner
dc.titleAnalyse av spennarmert betong: Evaluering av programsystemet Sofistik for bruer
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel