Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl, Yngve
dc.contributor.authorBrørs, Kirsti Fossland
dc.contributor.authorNordstrøm, Lena
dc.date.accessioned2017-06-12T14:00:27Z
dc.date.available2017-06-12T14:00:27Z
dc.date.created2017-03-07
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:15957
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445850
dc.description.abstractNorge står overfor store utfordringer med økende antall eldre, og flere personer lever lenger med kroniske sykdommer. Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer er derfor ansett som et mulig tiltak for å kunne sikre bærekraftige tjenester. Med avstandsoppfølging menes tjenester som gis til hjemmeboende kronisk syke innbyggere som rapporterer sin helsetilstand til helsepersonell ved hjelp av egenrapporter eller sensorbaserte målinger. Disse pasientene følges opp av et responssenter og operatørene ved responssentrene har behov for IKT-støtte som er tilpasset disse tjenestene. Denne studien har hatt som mål å identifisere krav operatører i et responssenter stiller til systemer for avstandsoppfølging. Gjennom kvalitative, brukersentrerte metoder har vi bygget forståelse for og identifisert 30 operatørkrav for systemer for avstandsoppfølging. Kravene ble i første omgang identifisert gjennom feltobservasjoner, intervju og deltakende design av papirprototype som viste brukergrensesnittet til operatørene. Det ble deretter laget en funksjonell prototype med bakgrunn i de identifiserte. Evalueringen av brukskvalitet ble gjennomført med 15 operatører hvor de fleste kravene ble styrket og noen nye krav ble identifisert. Hovedfunnene i studien er knyttet til tilgjengelighet av informasjon for operatøren, behov for en digitalisert egenbehandlingsplan, at prosess- og beslutningsstøtte understøtter arbeidsflyten i responssenteret, hvor stor verdi prototyping har og at brukerinvolvering i designprosesser er en viktig faktor for å lykkes med utvikling og implementering av IKT-systemer i helsevesenet. De viktigste forskningsbidragene oppgaven tilbyr er (1) liste med identifiserte operatørkrav, (2) en kvalitativ forståelse av brukskonteksten for avstandsoppfølgingssystemer ved et responssenter, (3) konseptuelle designforslag til hvordan operatørens arbeidsflate for avstandsoppfølging kan ta form som igjen danner (4) et utgangspunkt for videre forskning og utvikling.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectHelseinformatikk, For kandidater med helsefaglig bakgrunn
dc.titleOperatørkrav til avstandsoppfølgingssystem i et kommunalt responssenter - En brukersentrert tilnærming
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record