Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFuruseth, Sisselnb_NO
dc.contributor.authorSortland, Sarah Winonanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:10:00Z
dc.date.available2014-12-19T13:10:00Z
dc.date.created2014-09-05nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier743904nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244350
dc.description.abstractDenne oppgaven ble utformet etter et opphold som studentpraktikant ved generalkonsulatet i New York. Jeg ønsket å få en bedre forståelse av norsk utenrikspolitikk, regjeringens internasjonale kulturinnsats, og forstå hvorfor GKNY opererer med prioriterte kulturfelt. Selve bakteppet for problemstillingen ble: Er internasjonal kulturinnsats til for norgesprofileringen eller for kunstens skyld? Målet med oppgaven har vært å gi et bilde av internasjonal kulturinnsats ved to sentrale utenriksstasjoner og drøfte forskjeller og likheter ved å sammenligne generalkonsulatet i New York og ambassaden i Berlin. Oppgaven gir derfor et innblikk i måten utenriksstasjoner arbeider i forhold til Kulturløftene, Meld. St. 19, forvalterorganisasjonene og overordnede målsettinger i UD. I Kapittel 2 blir det gjort rede for Kulturløftene og Meld. St. 19 – Regjeringens Internasjonale Kulturinnsats (2013). Kapittel 3 blir det undersøkt halvårs- og enkeltrapporter samt aktivitetskalenderne fra generalkonsulatet i New York og ambassaden i Berlin. Referatene og analysen drøfter likheter og forskjeller mellom hvordan de to stasjonene arbeider, viser prioriteringer, generelle oppfatninger og gjennomføringer innen internasjonalt kulturarbeid. Kapittel 4 består av intervjuer med ansatte ved generalkonsulatet i New York og ambassaden i Berlin. Her går oppgaven videre inn i en analyse av intervjuene, og diskuterer de enkelte tjenestemenns holdninger rundt internasjonal kulturinnsats i forhold til halvårs- og enkeltrapportene få en bedre forståelse av hvordan utenriksstasjoner arbeider med feltet. Kapittel 5 diskuterer erfaringer, holdninger og tendenser i forhold til relevant teori som allerede har blitt gjort på feltet. Her diskuteres enkelte tjenestemenns- og forvalterorganisasjonenes rolle i utenrikskulturelt arbeid, og ideologier som spiller inn på arbeidet med internasjonal kulturinnsats. Oppgaven gir et innblikk i hvordan to utenriksstasjoner arbeider med internasjonal kulturinnsats. Hvilke prioriteringer som blir gjort på kulturfelt og hvilke arrangementer som blir støttet er viktige faktorer i oppgaven, hvis hovedmål er å svare på hva og hvem norsk kulturdiplomati først og fremst er for.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteraturnb_NO
dc.subjectUtenrikdspolitikkno_NO
dc.subjectinternasjonal kulturpolitikkno_NO
dc.subjectgeneralkonsulatet i New Yorkno_NO
dc.subjectambassaden i Berlinno_NO
dc.subjectUtenriksdepartementetno_NO
dc.subjectKulturdiplomatino_NO
dc.subjectkulturprioriteringno_NO
dc.subjectde kunstfaglige organisasjonerno_NO
dc.subjectforvalterorganisasjonerno_NO
dc.subjectkulturformidlingno_NO
dc.subjectnorgesprofileringno_NO
dc.titleInternasjonal kulturinnsats: For norgesprofileringens eller kunstens skyld?: En studie av kulturpolitiske prosesser ved generalkonsulatet i New York og ambassaden i Berlingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteraturnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel