Show simple item record

dc.contributor.advisorGansmo, Helen Jøsoknb_NO
dc.contributor.advisorRyghaug, Mariannenb_NO
dc.contributor.authorJohnsen, Asbjørnnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:09:32Z
dc.date.available2014-12-19T13:09:32Z
dc.date.created2014-11-11nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier762245nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244232
dc.description.abstractKlimaendringer utfordrer det fossilbaserte teknologisystemet for bruk av bil og lanserer elbil som en del av løsningen for reduserte klimagassutslipp. Effektive virkemidler de siste tjue årene har bidratt til å gjøre Norge til verdens ledende nasjon i bruk av elbiler. Disse bilene må også lades og hurtiglading inngår som et av virkemidlene med støtte fra myndighetene. Denne oppgaven studerer prosessen som gjennomføres i Norge for etablering av en hurtigladeinfrastruktur. Myndighetene har lansert økonomiske støtte-ordninger. Aktører som har ønsket å etablere hurtigladeinfrastruktur, har inntatt rollen som hurtigladeoperatører. I min studie har jeg fått innblikk i operatørene sine strategier og valg som ligger til grunn for etableringene de har gjort. De har forholdt seg til ny teknologi og hatt utfordringer med å beskrive tjenester som brukerne skal finne attraktive å benytte, samtidig som bærekraftige forretningsmodeller må etableres. Usikkerhetene har vært mange både i forhold til brukerne, teknologien og tjenestene de skulle utvikle. Oppgavens analysedel baserer seg på intervjuer med representanter fra hurtigladeoperatører som har vært søkere til støtteprogram for hurtiglading utlyst av myndighetene gjennom Transnova. Funnene jeg gjorde gjennom denne delen av oppgaven, har jeg benyttet til å analysere hvordan operatørene har definert brukerne til tjenestene de etablerer. Videre har jeg analysert hvordan de gjennom sine forretningsmodeller og produktbeskrivelser ønsker å gjøre hurtiglading til en attraktiv tjeneste med mulighet for inntjening. Forskjellige strategier og forretningsprofiler for operatørene har dannet grunnlaget for å analysere hvordan de samhandler og deres muligheter for å etablere felles tilgangs- og betalingsløsninger for hurtiglading som en form for bransjestandard. I en prosess hvor ny teknologi utvikles og introduseres, viser Latour (1987) til nødvendigheten av å følge aktørene for å få innsikt i hvordan ting blir til i denne prosessen. Siste del av oppgaven drøfter derfor noen teknologiretninger som kan være sannsynlige de nærmeste årene. Disse vurderes opp mot funn og analyser knyttet til hurtigladeoperatørene. Hensikten er å vise at hurtiglading langt fra er stabilisert som teknologi sett i forhold til det som kan bli det store teknologiske systemet som omfatter elbiler og bruken av dem i samfunnetnb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO
dc.titleEtablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge: Om framveksten av hurtigladetjenester for elbilernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record