Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBolsø, Agnesnb_NO
dc.contributor.authorFasting, Mianb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:09:30Z
dc.date.available2014-12-19T13:09:30Z
dc.date.created2013-10-24nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier659166nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244218
dc.description.abstractMin intensjon med denne oppgaven har vært å studere hvilke uformelle mekanismer som hindrer kjønnslikestilling i norsk filmbransje. I Stortingsmelding nr. 22 (2006-2007) Veiviseren formulerte regjeringen et mål om 40% av hvert kjønn innen de ulike nøkkelposisjonene, manus, regi, produksjon1 innen 2010. Målet er ikke nådd, og debatten om kvinners versus menns «egnethet» til å lage film har pågått i flere år. Filmproduksjonsselskapene har en viktig rolle både i søknadsprosessen om statlig støtte til film og som rekrutterer til filmbransjen. I denne studien har jeg derfor stilt spørsmålstegn ved om det er noe i det selskapene selv kommuniserer som bidrar til å forsterke et inntrykk av at dette ikke er en bransje som passer for alle. Jeg har også undersøkt hvordan dette inntrykket kan føre til at mange kvalifiserte søkere ikke ser det å kontakte et produksjonsselskap som et reelt valg. Med utgangspunkt i Bourdieus teori om distinksjonen, studerer jeg hvordan selskapenes egen presentasjon av seg selv på sine hjemmesider – som sekundæreffekt – kan virke ekskluderende. Flere norske produksjonsselskap presenterer mål og verdier som ligger tett opp til formulerte kulturpolitiske mål, med unntak av mål om kjønnsbalanse og mangfold. Flere av de studerte filmproduksjonsselskapene framstiller seg selv med lokaliteter og smak for arkitektur og design når de beskriver kontorlokaler på Oslo vest eller trendy øst. Jeg benytter også Jorun Solheims teorier om hvordan kjønn oppfattes og behandles som ulike symbolske kategorier, som kvinner og menn –for å studere bruk av symbolikk og myter om kjønn på produksjonsselskapenes hjemmesider. Presentasjonen av selskapenes identitet som gruppe, medfører ekskludering av de individer som ikke identifiserer seg med de arketypene som presenteres på hjemmesidene. Det som ekskluderes når man fremviser selskapet er ikke kun det binære andre, men en rekke individer og grupper som ikke identifiserer seg med de symbolske fremstillingene av hva som skal til for å klare denne jobben. Noe som kan føre til at mangfoldet blir stående ved grinden.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO
dc.titleVed grinden: Inkluderings- og ekskluderingsmekanismer i norsk film. En studie av filmproduksjonsselskapenes selvrepresentasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel