Show simple item record

dc.contributor.advisorØstby, Pernb_NO
dc.contributor.advisorKvaal, Stignb_NO
dc.contributor.authorSjue, Halvornb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:09:24Z
dc.date.available2014-12-19T13:09:24Z
dc.date.created2012-11-13nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier567451nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244181
dc.description.abstractFjellet. Fjellet har betydd mye for mange opp gjennom årene. Også i dag vekker fjellet mange følelser hos forskjellige mennesker. Det har dukket opp mange nye aktiviteter og teknologier de siste årene som endret mange av forutsetningene for opphold på fjellet. Samtidig har diskusjoner rundt miljøproblematikk vært med på å endre måten vi forholder oss til naturen. Ambisjonene for denne oppgaven er å kunne belyse hvordan utviklingen av rammene for menneskelig aktivitet har foregått på fjellet de siste tretti årene, ved å bruke tidsskriftet Fjell og Vidde som en slags "linse". Denne oppgaven undersøker hvordan tidsskriftet Fjell og Vidde har fungert som en forhandlingsarena i arbeidet med å løfte frem, sette under debatt og endre syn og praksiser i forholdet mellom mennesket, teknologi og naturen. Kildematerialet er utvalgte utgaver av Den Norske Turistforenings medlemsblad, Fjell og Vidde, fra 1980 til 2010. Det metodiske rammeverket som er brukt i analysen er sentrale begreper innenfor fagfeltet studier av teknologi, kunnskap og samfunn (STS). Analysen er delt opp i tre kapitler som tar for seg hvert sitt tiår. Den første perioden går fra 1980 til 1990. Her blir det sett på hvordan teknologi forstyrret harmonien og idyllen i fjellet, og på den måten forringet den opplevelsen Fjell og Vidde uttrykte at man skulle få av å være på fjellet. I den andre perioden, 1990 til 2000, skapte mennesket i seg selv utfordringer, der økte folkemengder ble et problem. Mot slutten av tiåret ble også aktivitetsnivået mer ungdommelig, hvor teknologi ble en viktigere faktor for opplevelsene av å være på fjellet. Dette fortsatte inn i den tredje perioden, 2000 til 2010. Fjell og Vidde gikk fra å ha en kritisk vinkling mot teknologi i 1980- årene, til at teknologi utgjorde en mer helhetlig del av forståelsen av fjellet mot slutten av 2000-årene. Dette vil bli vist gjennom hvordan fjellet har vært gjenstand for en endringsprosess. Fjellet i seg selv står som det har gjort i millioner av år, men forståelsen mennesker har av det er under konstant endring, og med dette blir også forutsetningene for bruk endret. Prosessene bak hvordan forståelsen har endret seg blir belyst gjennom skript- og meklingsbegrep.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleFjellets grenser: Forhandlinger om rammene for menneskelig aktivitet i fjellheimen sett gjennom Fjell og Vidde, 1980 - 2010nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record